Hlavním úkolem výchovného poradenství je snažit se o zdravý psychický a sociální vývoj dětí. Pomáhat řešit pedagogické a psychologické otázky orientace žáků. Zvláštní pozornost věnuje dětem, u kterých se objevují obtíže ve vzdělání, výchovné a sociální problémy.

Metodik prevence

Prevence sociálně patologických jevů