Také v letošním roce se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

Do školního kola se přihlásilo celkem 33 žáků. V kategorii „Cvrček“ soutěžilo 16 žáků ze 2. a 3. třídy a v kategorii „Klokánek“ soutěžilo 17 žáků ze 4. a 5. třídy.

Nejúspěšnějšími řešiteli soutěžních úloh letos byli tito žáci:

Kategorie „Cvrček“:

1. místo: Dominik Pouchlý (3. třída)

2. místo: Klára Švejdíková (3. třída)

3. místo: Emilie Klapková (3. třída)

 

Dařilo se ovšem také žákům 2. třídy. Na pěkném pátém místě v této kategorii se umístil druhák Daniel Hořínek, za ním na šestém místě Viktor Krčmarský a na sedmém místě Anna Košárková.

 

Kategorie „Klokánek“:

1.místo: Erik Bílka (5. třída)

2. místo: Eduard Kania (4. třída)

3. místo: Vojtěch Hedrich (4. třída)

 

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží pochvalu.

Mgr. Vladimír Krčmarský