Výtvarný kroužek

Žáci 3. – 5. třídy mohou každý čtvrtek navštěvovat od 13.00 do 13.45 hodin kroužek výtvarné výchovy.

Keramický kroužek

Díky sponzorskému daru SME vlastní škola keramickou pec a žáci tak mohou navštěvovat keramický kroužek.