Stravné cizí strávníci na měsíc březen 2020

 
Stravné se vybírá dne:
 
čtvrtek 27. února (7:00 - 10:00)
a v době výdeje do jídlonosičů
 
22 obědů x 74 Kč
 
1628 Kč
 
 

Výběr stravného obědy + svačinky na měsíc březen

+ poplatek za školní družinu 100 Kč/měsíc
 
Č T V R T E K   27.02. ( 7,00 - 10,00 )
 
Strávníci ZŠ 7-10 let ( 1 oběd=23,-Kč/den )
 
Obědy +ŠD 606,- Kč
 
Strávníci ZŠ 11-15 let ( 1 oběd=24,-Kč/den )
 
Obědy + ŠD 628,-Kč
 
Strávníci ZŠ ( 1 svačinka=17,-Kč/den )
Svačinka 374,-Kč
 
Přihlášky k bezhotovostní platbě (na DUBEN)
si můžete vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 13.03.2020 ve ŠJ
 
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

 

Informace k přepravě MHD od ledna 2020

Dopravní podnik Ostrava ukončí k 1. lednu 2020 prodej papírových jízdenek.

Pokud je máte již zakoupené, bude možné je využívat do konce března 2020, 

3. třída si je může zakoupit ještě do zásoby na akce konané v lednu

 (3x plavání, 1x dopravní hřiště vždy tam a zpět).

 

Pro školní akce (plavání, divadlo, dopravní hřiště) bude nezbytné, koupit svým dětem ODISku se zvýhodněným dětským tarifem 

(doba čekání zhotovení ODISky je 3 týdny)

nebo zakoupit Kreditní jízdenku se zlevněným dětským tarifem.

 

Rozdíl mezi ODISkou a Kreditní jízdenkou  není prakticky žádný, pouze kreditní jízdenka má platnost půl roku, 

ale není problém kredit přehrát na novou kartu. Bližší informace viz

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/bezpapirova.html

 

Upozornění rodičům

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na opakovaný výskyt vší u dětí v naší škole. 
Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění, 
u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu.
Diagnostikovat onemocnění může však pouze lékař, nikoli zaměstnanci školy.
Pokud zjistíme ve škole nový případ výskytu vší, budeme izolovat daného 
žáka od ostatních spolužáků a předáme jej rodičům.
Je nutné provádět pravidelné kontroly hlavy a při každém zaznamenaném výskytu vší
informovat třídního učitele. Jedině tak mohou být informováni rodiče ostatních 
dětí v riziku.
Děti s výskytem živých vší by měli rodiče nechat doma a zajistit jejich
řádné odvšivení.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode