INFORMACE RODIČŮM O PROVOZU ŠKOLY VE DNECH OD PONDĚLÍ 28. 6.
DO STŘEDY 30. 6. 2021

V pondělí a úterý budou žáci končit v časech podle rozvrhu hodin.

Odpolední hodina informatiky v 5. třídě nebude.

Ve středu 30. 6. žáci přijdou do školy jako obvykle. Vezmou si s sebou složku na vysvědčení.

V 8:00 bude společné slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ve školní tělocvičně.

Následovat bude vydání vysvědčení třídními učitelkami v jednotlivých třídách.

Od 9:00h budou žáci odcházet do školní družiny nebo půjdou domů. Pokud žáci budou čekat na výdej obědů ve školní jídelně, budou pod dohledem pedagogů ve školní družině.

Provoz školní družiny je ve všech dnech beze změn, ráno od 6:30h a odpoledne do 16:00h.

Informujte paní vychovatelky o případných změnách v odchodu svých dětí ze školní družiny.
 

Jménem všech pracovníků školy Vám děkuji za celoroční spolupráci a přeji krásné prožití léta.

Mgr. Vladimír Krčmarský

 

DOTOVANÉ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY


Přineste, s sebou, prosím, vyplněné čestné prohlášení.

VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC ČERVEN 2021

STRAVNÉ pouze obědy na měsíc ČERVEN

+ poplatek za školní družinu 100,- Kč

 

ČTVRTEK 27. 5.  (7:00 - 10:00 ) 

 

Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd=23,-Kč/den ) 

Obědy + ŠD  606,- Kč 

Strávníci ZŠ 11-15 let (1 oběd=24,-Kč/den ) 

Obědy + ŠD  628,-Kč 

 

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní
platbě-inkasu (noví strávníci)
může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 15.10.2020 ve ŠJ
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

Přihlášky k bezhotovostní platbě-noví strávníci- si můžete vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na internetu https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/ a odevzdat do 22. 6. 2021 ve ŠJ.

 

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00 

 

INFORMACE RODIČŮM K PROVOZU ŠKOLY OD 17. 5. 2021

Výuka bude obnovena od 17. 5. 2021 pro všechny třídy v plném rozsahu podle rozvrhu hodin mimo výuku plavání.

Od pondělí 17. 5. 2021 bude ranní provoz družiny denně od 6.30 hodin.

Režim testování žáků zůstává pravidelně 1x týdně v pondělí, nebo první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Po příchodu do ranní družiny se žáci budou testovat v tělocvičně buď s dohledem zákonného zástupce, nebo pověřeného pracovníka školy. Ostatní žáci budou přicházet vždy v pondělí z důvodu testování v čase od 7.15 do 7.45 a budou se testovat buď v tělocvičně (s doprovodem), nebo ve třídě (s vyučujícím).

Ve dnech úterý až pátek žáci přicházejí buď do ranní družiny od 6.30, nebo do svých tříd od 7.30.

Odpolední kroužky domluví jednotliví vyučující s přihlášenými žáky a činnost kroužků zahájíme v týdnu od 24. května. Platí jen pro kroužky:

 • výtvarný
 • keramický
 • matematický – klub zábavné logiky a deskových her.

Doučování žáků a hodiny pedagogické podpory zůstávají podle individuálních rozpisů pro konkrétní žáky. 

Připomínám focení žáků na společné foto třídy v úterý 18. 5. 2021.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

ředitel školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠK. R. 2021/ 2022

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ PŘÍPADNÉ ABSENCE CELÉ TŘÍDY KVŮLI KARANTÉNĚ

Stravování žáků těchto tříd bude automaticky odhlášeno od druhého dne trvání karantény.

První den trvání karantény odhlásit oběd již NELZE, protože je vysoce rozpracován, ale je možné si oběd vyzvednout v jídlonosiči u hlavního vchodu do ŠJ v době 10,30 – 11,00 hod.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosiče je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa, ani zakázána přítomnost ve škole.

Pokud chcete nadále pokračovat v odběru obědů do jídlonosiče,

je nutné se přihlásit ve školní jídelně obvyklým způsobem. 

Při návratu žáka do školy po karanténě žádáme rodiče také o přihlášení obědů obvyklým způsobem.

Makarová Jana - vedoucí ŠJ

 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI PRO ZAMĚSTNANCE VYBRANÝCH PROFESÍ (zs)

Vážení rodiče,
 
pokud patříte do kategorie vybraných profesí (např.: zdravotníci, pedagogové, příslušníci ozbrojených sil apod.), můžete sdělit svoje požadavky na umístění do školní družiny přímo řediteli školy - mob.: 770 128 370
 
Po dohodě s Vámi jsme připraveni pro Vaše děti zajistit provoz školní družiny v těch týdnech, kdy mají být doma na online výuce.

ZMĚNA ČASU ZAHÁJENÍ TESTOVÁNÍ A VSTUPU ŽÁKŮ DO BUDOVY ŠKOLY

Po vyhodnocení průběhu pondělního testování bude škola zahajovat testování a přítomnost žáků ve škole od 7:15 hodin.
 
Tato úprava platí od čtvrtku dne 15. 4. 2021.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
 

problematika testování žáků se ukazuje jako velmi citlivá a chápu Vaše obavy a dotazy, které dostávám.

Sděluji, že žáci si mají provádět testování sami a naše škola zajistí dohled pedagoga naší školy, poučeného a seznámeného s návodem. Každý z Vás zná nejlépe schopnosti svých dětí a pokud uznáte za vhodné, můžete přijít v pondělí nebo i opakovaně do školy a svým dětem asistovat. Tuto možnost dávám pro všechny třídy naší školy.

Rovněž Vás žádám o důkladné prostudování všech dostupných informací ohledně návratu žáků do škol.

Dále žádám o pohotovost na telefonu ve dnech testování pro případ pozitivního záchytu při pondělním testování, ve čtvrtky také z důvodu pozitivního záchytu u spolužáků ve třídě a podobně, kdy odchod ze školy platí pro celou třídu.

Prosím, zhlédněte se svými dětmi video k testování žáků (odkaz na video), aby děti věděly, že se nemusí ničeho obávat.

Pro rodiče a žáky, kteří nebudou souhlasit s testováním, platí také možnost neposílat své děti v určené týdny do školy. Tito žáci budou dostávat úkoly pro samostatnou práci ovšem bez možnosti on-line hodin. Tato absence bude podle pokynů MŠMT školou omluvena.

Mgr. Vladimír Krčmarský

Mobil: 770 128 370

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Od pondělí 12. 4. 2021 začíná prezenční výuka žáků 1. stupně v rotačním modulu.
 
V týdnu od 12. 4. do 16. 4. 2021 do školy přijdou všichni žáci 1. třídy a 5. třídy.
V následujícím týdnu od 19. 4. do 23. 4. bude výuka pro žáky 2., 3. a 4. třídy.
 
Organizační pokyny:
 • ranní provoz školní družiny nebude
 • žáci přicházejí do školy v čase 7:30 - 7:50 ve zdravotnických rouškách
 • po vstupu do školy bude měření teploty, desinfekce rukou a odchod do tříd
 • u žáků 1. a 2. třídy ministerstvo školství povolilo přítomnost rodičů při samotestování, pro tyto žáky a rodiče budou připraveny lavičky a židle v tělocvičně, vše za zvýšených hygienických podmínek
 • žáci ostatních tříd budou pod vedením pedagogů provádět samotestování přímo ve třídě
 
Informace k testování ve školách:
 • testovat se bude vždy v pondělí a čtvrtek
 • veškeré důležité informace najdete na stránkách MŠMT: testovani.edu.cz/
 
Doplňující informace:
 • odpolední provoz ŠD je zajištěn do 16:00 hodin
 • obědy budou žákům automaticky přihlášeny podle přítomnosti na výuce ve škole
 • ostatní žáci mají nadále možnost odebírat obědy v jídlonosičích
 • upozorňujeme také na výluku autobusů MHD v Nové Bělé

ZÁPIS K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku obvyklým způsobem.

Podání žádosti se uskuteční bez přítomnosti dětí pouze administrativní cestou (odevzdáním vyplněných dokumentů).

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu
od 1. 4. do 30. 4. 2021.

žádostí o přijetí (ke stažení zde) je nutné dodat také

kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i

zápisový list do 1. třídy (ke stažení zde).

 

Požadované dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy: yjgmqpw
 2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. Osobní podání: možno vhodit do poštovní schránky školy (umístěna u vstupu do školní jídelny) nebo domluvit předání v kanceláři školy po domluvě na tel. č. 770 128 370
 4. Poštou na adresu: Základní škola

                                     Mitrovická 75/389

                                     724 00  Ostrava-Nová Bělá
 

Pokud Vaši žádost zaevidujeme, dostanete zpětnou vazbu potvrzující přijetí žádosti.  Žádost o přijetí podávají také rodiče dětí, kterým byl před rokem udělen odklad.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou žádat odklad, musí doručit ve stejném termínu Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde).

K této žádosti musí být doloženo

doporučující posouzení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a

posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Pozdější doložení posouzení ŠPZ nebo lékaře je možné z vážných důvodů
po domluvě s ředitelem školy.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský, ředitel školy

Tel. 770 128 370

 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Bližší informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/ 2022 doposud nejsou znány. 

O tom, zda zápis do 1. třídy proběhne prezenčně nebo online formou, vás budeme v předstihu informovat na webových stránkách školy.

 

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • případná odborná či lékařská doporučení.
 
Formuláře k vyplnění:

 
Informace:
 • Jak můžete pomoci svým dětem; Desatero pro rodiče zde
 • Hry a cvičení vhodné pro předškoláky  zde

 

OZNÁMENÍ RODIČŮM O PROVOZU ŠKOLY OD 1. 3. 2021

Z důvodu nařízení vlády je také naše škola uzavřena pro všechny žáky a toto opatření bude platit až do odvolání.

Žáci všech tříd budou vzděláváni distanční formou podle pokynů svých třídních učitelů a podle stávajícího rozvrhu distanční výuky.

Všechny obědy budou žákům automaticky odhlášeny. Zájemci o výdej žákovských obědů do jídlonosičů musí kontaktovat školní jídelnu obvyklým způsobem, telefon 725 460 060.

Informace o ošetřovném můžete najít podle doporučení MŠMT např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

 

INFORMACE RODIČŮM NAŠICH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,

školní rok 2020/ 2021 již vstoupil do druhého pololetí a přiblížily se jarní prázdniny.

Jsem velmi rád, že vyučování ve škole probíhá alespoň pro žáky 1. a 2. třídy. Moc si všichni přejeme také brzký návrat do školy i pro zbývající žáky ze 3., 4. a 5. třídy.

Epidemiologická situace nevytváří prostor pro smysluplné plánování některých školních akcí v nejbližších měsících.
Právě proto letos na jaře neuskutečníme ozdravný pobyt žáků na horách.
Po řadu let byly tyto „školy v přírodě“ velmi oblíbené u žáků i rodičů a určitě se k jejich pořádání vrátíme ihned, až to bude možné.

Děkuji všem pedagogům za jejich obětavou práci s dětmi ve škole i při distanční výuce pomocí internetu.

Velké poděkování patří ale především Vám všem, kteří doma pomáháte vytvářet co nejlepší podmínky pro distanční vzdělávání svých dětí. Jsem si velmi dobře vědom, že se často jedná o velkou zátěž při zajišťování dalších rodinných a pracovních úkolů a povinností.

Pokud od školy potřebujete pomoc se zajištěním výpočetní techniky pro online výuku nebo máte jiné podněty, napište mi na e-mail krcmarsky@zsnovabela.cz.

Mgr. Vladimír Krčmarský

INFORMACE O ZÁPISU DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

Vážení rodiče,

zápis plánujeme na dny 7. a 8. dubna 2021.

Pokud epidemiologická situace neumožní průběh zápisu tradiční formou za přítomnosti dětí a jejich doprovodu, budeme Vás informovat o jeho náhradní formě.

Na stránkách školy budou aktuální informace a také formuláře k vyplnění žádosti o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě podání žádosti o odklad upozorňuji na nutnost vyšetření dítěte na Pedagogicko – psychologické poradně a rovněž nutnost doporučení odkladu vypsané pediatrem.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se obrátit na ředitele školy.

e-mail: krcmarsky@zsnovabela.cz

tel.: 723 775 868

 

Přeji Vám klidné dny a těším se na spolupráci.

Mgr. Vladimír Krčmarský

PROVOZ ŠKOLY OD 11. 1. 2021

Opatření MŠMT o omezení provozu škol  zůstávají v platnosti i v následujících týdnech a budou platit až do odvolání.

INFORMACE RODIČŮM K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Z rozhodnutí MŠMT bude v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1 . 2021 výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Obdobně jako v podzimních týdnech bude provoz za zpřísněných hygienických podmínek.

Pro všechny žáky i pedagogy platí mimo jiné povinnost zakrytí úst a nosu nasazenou rouškou po celou dobu pobytu ve škole.

Ranní družina bude v době od 6.30 h, odpolední provoz ŠD bude do 16.00 h.

Dodržování hygienických požadavků je náročné pro žáky a organizačně i pro školu.  Zvažte proto nutnou délku pobytu svých dětí v ranní i odpolední části družiny.

Žáci 3., 4. a 5. třídy budou vzděláváni distančně. Bližší informace vloží třídní učitelé do týdenních plánů jednotlivých tříd.

Obědy pro žáky 1. a 2. třídy budou vydávány jako obvykle ve školní jídelně.

Obědy pro žáky 3., 4. a 5. třídy budou na týden od 4. 1. do 8. 1. 221 automaticky odhlášeny. Zájemci o výdej školních obědů do jídlonosičů musí kontaktovat ŠJ obvyklým způsobem, tel. č. 725 460 060.

Pokud žáci nebudou využívat školní družinu, poplatek 100 Kč uhrazený na leden bude použit jako poplatek za ten následující měsíc, kdy žák bude ŠD využívat.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
 
školní vyučování končí v pátek 18. prosince 2020.
 
Do školy se žáci vrátí v pondělí 4. ledna 2021.
 
Jménem všech pracovníků školy Vám přeji klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2021.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský

PODPORA DIGITÁLNÍ VÝUKY NA ROK 2020

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

https://www.ostrava.cz

INFORMACE RODIČŮM K 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Výuka bude podle běžného rozvrhu.

Tělesná výchova včetně výuky plavání bude nahrazena jinými aktivitami.

Pro všechny žáky platí povinnost zakrytí obličeje nasazenou rouškou po celou dobu pobytu ve škole. Proto si přinese každý žák z domu dvě roušky na jeden den.
 

Provoz školní družiny bude ráno od 6.30 h, odpolední provoz do 16.00 h.

Podle nařízení MŠMT musí být žáci po celou dobu pobytu v homogenních skupinách. Organizujeme proto 5 oddělení školní družiny podle tříd
bez možnosti přesunů mezi třídními skupinami.

Splnění tohoto hygienického požadavku je pro naši školu organizačně náročné. Zvažte, prosím, nutnou délku pobytu svých dětí v ranní
i odpolední části školní družiny.

 

Školní jídelna bude vařit obědy bez omezení, výdej obědů bude oddělený
pro jednotlivé třídy.

Svačinky pro žáky z organizačních důvodů do konce kalendářního roku nebudou připravovány. Všichni žáci budou od pondělí 30. 11. 2020 automaticky přihlášeni na obědy.  Pokud potřebujete obědy odhlásit, kontaktujte školní jídelnu na tel. 725 460 060 nebo přes internetovou aplikaci.

Připomínám vánoční focení žáků 3. prosince pro všechny zájemce. 


Mgr. Vladimír Krčmarský

NAŠE AKVÁRIUM

OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY

Od středy 18. 11. 2020 začíná školní výuka pro žáky 1. a 2. třídy.

Provoz školní družiny začíná ráno v 6.30 h a odpoledne končí v 16.00 h.

Žáci 1. a 2. třídy se budou stravovat ve školní jídelně jako obvykle.

Pozor: - svačinky v měsíci listopadu jídelna nebude připravovat

 • Všichni strávníci z 1. a 2. třídy budou automaticky přihlášeni na školní obědy od středy 18. 11.
 • Kdo nemá o obědy zájem, musí je odhlásit na tel. č. 725 460 060 nebo přes internetovou aplikaci.

Poplatek za ŠD za listopad již nebudeme vybírat.

Žádáme rodiče, aby do školy posílali děti podle stejných opatření jako v jarních měsících, tzn.:

 • Děti bez příznaků onemocnění a bez zvýšené teploty
 • Děti budou vybavené z domu 2 rouškami na den, rezervní roušku budou mít v sáčku v aktovce

Ve škole budeme dodržovat hygienická opatření podle pokynu MZ a MŠMT. Rodiče nebudou vstupovat do šaten a vyčkají vždy před budovou.

Návštěvy školy a konzultace s pedagogy domlouvejte telefonicky nebo e-mailem.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na postupný návrat žáků do naší školy.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Vladimír Krčmarský

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k prodloužení hygienických opatření pokračuje distanční výuka
i v listopadu a to až do odvolání.

Možnost odebírat žákovské obědy zůstává i v následujícím období a to beze změn.

Poplatek za školní družinu na listopad nebudeme vybírat.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Informace o ošetřovném zde: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

DŮLEŽITÉ INFORMACE RODIČŮM

Od středy 14. října 2020 nebudou žáci docházet do školy a budou
se vzdělávat distančním způsobem. 

Bližší informace k domácí práci dostanou žáci od třídních učitelů.
 

Zájemci o výdej školních žákovských obědů musí dodržovat tyto hygienické a organizační pokyny:

 • Obědy budou vydávány do čistých a podepsaných jídlonosičů v prostoru vstupu do jídelny v následujících časech:                                 

  11.15 – 11.30 obědy pro žáky 1. třídy

  11.30 – 11.45 obědy pro žáky 2. třídy
  11.45 – 12.00 obědy pro žáky 3. třídy
  12.00 – 12.15 obědy pro žáky 4. třídy
  12.15 – 12.30 obědy pro žáky 5. třídy

   
 • Při převzetí oběda nutno odevzdat druhý podepsaný jídlonosič pro další den. 

Pokud o obědy nemáte zájem, musíte je odhlásit!

 

Na dny 26. a 27. října jsou obědy všem žákům odhlášeny automaticky, není potřeba odhlašovat.

 

Pokud nedojde ke změně, nastoupí žáci do školy v pondělí 2. listopadu 2020.

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Krčmarský

 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020 NEBUDOU ŠKOLNÍ KROUŽKY.
TOTÉŽ PLATÍ PRO KROUŽEK AJ A PRO OSTRAVÁČEK.
DOUČOVÁNÍ A HODINY PEDAGOGICKÉ PODPORY A INTERVENCE ZŮSTÁVAJÍ.

ŠKOLNÍ VÝUKA ZŮSTÁVÁ JAKO DOPOSUD, POUZE 3. TŘÍDA NEMÁ PLAVÁNÍ.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŮSTÁVÁ BEZ OMEZENÍ JAKO DOPOSUD.

VE DNECH 26. A 27. 10. 2020 BUDOU PRODLOUŽENY PODZIMNÍ PRÁZDNINY BEZ VÝUKY.

 

UPOZORNĚNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NEVSTUPUJTE
PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ ŠATNY A VYČKEJTE NA JEJICH PŘÍCHOD PŘED BUDOVOU.

RÁNO ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY BEZ DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. V ŠATNĚ JSOU POD DOHLEDEM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
 

upozorňuji na vládou připravovanou povinnost používání roušek ve školách.

Již ve čtvrtek 10. září 2020 vybavte děti do školy rouškami, které budou používat podle pokynů připravovaných vládou.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                               Mgr. Vladimír Krčmarský

PŘEHLED ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ A DOUČOVÁNÍ V 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2020/2021

PONDĚLÍ

Zeměpisný kroužek 13:00 - 14:30  (2x v měsíci podle rozpisu)
3. + 4. tř. - Mgr. Tereza Moškořová

Doučování 4. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

ÚTERÝ

Klub zábavné logiky a deskových her (matematický kroužek) 13:00 - 14:30
4. + 5. tř. - Mgr. Vladimír Krčmarský

Keramický kroužek 1. sk. 13:00 - 14:00, 2. sk. 14:00 - 15:00 (2x v měsíci podle rozpisu)
2. - 5. tř - Mgr. Dima Bawadekjiová

STŘEDA

Doučování 3.tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Markéta Kvardová

Doučování 4. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Marcela Trávníčková

ČTVRTEK

Výtvarný kroužek 13:00-14:00
3. - 5. tř. - Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

PÁTEK

Doučování 2. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Tereza Moškořová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020.
  Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME školní rok slavnostním setkáním všech žáků a rodičů v tělocvičně.
 • Žáci 2. – 5. třídy přijdou s přezůvkami bez aktovek do školy v čase od 7:30 do 8:00 hodin. Z šaten půjdou přezutí ihned do svých tříd.
 • Provoz školní družiny je od 1. září denně od 6:30 do 16:00 hodin. Poplatek činí 100 Kč za 1 měsíc.
 • Noví prvňáčci s doprovodem přijdou s aktovkami ke škole v 8:15 hodin a paní učitelka Dima Bawadekjiová je odvede do své třídy.
  Z organizačních důvodů Vás žádáme, aby s každým prvňáčkem přišli maximálně 2 členové rodiny. Prosíme o zakrytí úst rouškou.
 • V úterý 1. září budou žáci ve svých třídách pouze 2 vyučovací hodiny, tedy do 9:40 h. Obědy budou vydávány postupně od 11:15 h, žáci mohou čekat na oběd ve škole pod dohledem pedagogů.
 • Ve dnech 2. - 4. září bude výuka 4 vyučovací hodiny, obědy budou vydávány postupně žákům jednotlivých tříd od 11:30 do 12:15 h.
 • Od prvního dne budou žáci do školy nosit balíček papírových kapesníků, rovněž doporučujeme přibalit do aktovek malý dezinfekční gel na ruce.
 • Při vstupu do budovy školy musí všichni použít dezinfekční gel umístěný ve stojanu poblíž hlavního vchodu.
   
 • Výuku podle řádného rozvrhu zahájíme od pondělí 7. září.
             1. třída: 2. patro, dveře č. 3        
                           třídní učitelka Mgr. Dima Bawadekjiová

        2. třída: 2. patro, dveře č. 2
                      třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová

        3. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
                      třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová

        4. třída: 1. patro, dveře č. 17
                      třídní učitelka Mgr. Ilona Peterová

        5. třída: 1. patro, dveře č. 9
                      třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

 • První lekce povinné plavecké výuky pro 3. třídu je již v pátek 4.9.
  Nezapomeňte odevzdat třídní učitelce potvrzení o zdravotní způsobilosti a souhlas se saunováním.

   
 • Stravné za obědy, svačinky a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu, bude vybírat J. Makarová, vedoucí školní jídelny, v úterý 25.8. a v úterý 1.9. od 7:00 h, přihlásit/ odhlásit stravné je možné na tel. č. školní jídelny 725 460 060 den předem.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

ředitel školy   

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode