PROVOZ ŠKOLY OD 11. 1. 2021

Opatření MŠMT o omezení provozu škol  zůstávají v platnosti i v následujících týdnech a budou platit až do odvolání.

INFORMACE RODIČŮM K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Z rozhodnutí MŠMT bude v týdnu od 4. 1. 2021 do 8. 1 . 2021 výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. třídy. Obdobně jako v podzimních týdnech bude provoz za zpřísněných hygienických podmínek.

Pro všechny žáky i pedagogy platí mimo jiné povinnost zakrytí úst a nosu nasazenou rouškou po celou dobu pobytu ve škole.

Ranní družina bude v době od 6.30 h, odpolední provoz ŠD bude do 16.00 h.

Dodržování hygienických požadavků je náročné pro žáky a organizačně i pro školu.  Zvažte proto nutnou délku pobytu svých dětí v ranní i odpolední části družiny.

Žáci 3., 4. a 5. třídy budou vzděláváni distančně. Bližší informace vloží třídní učitelé do týdenních plánů jednotlivých tříd.

Obědy pro žáky 1. a 2. třídy budou vydávány jako obvykle ve školní jídelně.

Obědy pro žáky 3., 4. a 5. třídy budou na týden od 4. 1. do 8. 1. 221 automaticky odhlášeny. Zájemci o výdej školních obědů do jídlonosičů musí kontaktovat ŠJ obvyklým způsobem, tel. č. 725 460 060.

Pokud žáci nebudou využívat školní družinu, poplatek 100 Kč uhrazený na leden bude použit jako poplatek za ten následující měsíc, kdy žák bude ŠD využívat.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
 
školní vyučování končí v pátek 18. prosince 2020.
 
Do školy se žáci vrátí v pondělí 4. ledna 2021.
 
Jménem všech pracovníků školy Vám přeji klidné prožití Vánoc, hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2021.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský

VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2021

STRAVNÉ pouze obědy na měsíc LEDEN

+ poplatek za školní družinu (100,-Kč/ za měsíc) 

 

ČTVRTEK 17.12.  (7:00 - 10:00 ) 
změna - vánoční prázdniny začínají od 19. 12.
(žáci ZŠ nemají nárok na dotovaný oběd)                  

odečteno:  22. 12. + 22. 12. -VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

                 29. 01. 2021 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY  

 

Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd=23,-Kč/den ) 

Obědy +ŠD 491,- Kč 

Strávníci ZŠ 11-15 let (1 oběd=24,-Kč/den ) 

Obědy + ŠD 508,-Kč 

Strávníci ZŠ (1 svačinka dopolední =17,-Kč/den ) 

V měsíci LEDNU 2021 se svačinky nepřipravují  

 

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní
platbě-inkasu (noví strávníci)
může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 15.10.2020 ve ŠJ
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní

platbě-inkasu (noví strávníci)

může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na

internetu (měsíc leden uhradí v hotovosti).

https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/ 

a odevzdat ve ŠJ
 

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00 

PODPORA DIGITÁLNÍ VÝUKY NA ROK 2020

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

https://www.ostrava.cz

INFORMACE RODIČŮM K 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Výuka bude podle běžného rozvrhu.

Tělesná výchova včetně výuky plavání bude nahrazena jinými aktivitami.

Pro všechny žáky platí povinnost zakrytí obličeje nasazenou rouškou po celou dobu pobytu ve škole. Proto si přinese každý žák z domu dvě roušky na jeden den.
 

Provoz školní družiny bude ráno od 6.30 h, odpolední provoz do 16.00 h.

Podle nařízení MŠMT musí být žáci po celou dobu pobytu v homogenních skupinách. Organizujeme proto 5 oddělení školní družiny podle tříd
bez možnosti přesunů mezi třídními skupinami.

Splnění tohoto hygienického požadavku je pro naši školu organizačně náročné. Zvažte, prosím, nutnou délku pobytu svých dětí v ranní
i odpolední části školní družiny.

 

Školní jídelna bude vařit obědy bez omezení, výdej obědů bude oddělený
pro jednotlivé třídy.

Svačinky pro žáky z organizačních důvodů do konce kalendářního roku nebudou připravovány. Všichni žáci budou od pondělí 30. 11. 2020 automaticky přihlášeni na obědy.  Pokud potřebujete obědy odhlásit, kontaktujte školní jídelnu na tel. 725 460 060 nebo přes internetovou aplikaci.

Připomínám vánoční focení žáků 3. prosince pro všechny zájemce. 


Mgr. Vladimír Krčmarský

NAŠE AKVÁRIUM

OZNÁMENÍ RODIČŮM ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY

Od středy 18. 11. 2020 začíná školní výuka pro žáky 1. a 2. třídy.

Provoz školní družiny začíná ráno v 6.30 h a odpoledne končí v 16.00 h.

Žáci 1. a 2. třídy se budou stravovat ve školní jídelně jako obvykle.

Pozor: - svačinky v měsíci listopadu jídelna nebude připravovat

 • Všichni strávníci z 1. a 2. třídy budou automaticky přihlášeni na školní obědy od středy 18. 11.
 • Kdo nemá o obědy zájem, musí je odhlásit na tel. č. 725 460 060 nebo přes internetovou aplikaci.

Poplatek za ŠD za listopad již nebudeme vybírat.

Žádáme rodiče, aby do školy posílali děti podle stejných opatření jako v jarních měsících, tzn.:

 • Děti bez příznaků onemocnění a bez zvýšené teploty
 • Děti budou vybavené z domu 2 rouškami na den, rezervní roušku budou mít v sáčku v aktovce

Ve škole budeme dodržovat hygienická opatření podle pokynu MZ a MŠMT. Rodiče nebudou vstupovat do šaten a vyčkají vždy před budovou.

Návštěvy školy a konzultace s pedagogy domlouvejte telefonicky nebo e-mailem.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na postupný návrat žáků do naší školy.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Vladimír Krčmarský

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k prodloužení hygienických opatření pokračuje distanční výuka
i v listopadu a to až do odvolání.

Možnost odebírat žákovské obědy zůstává i v následujícím období a to beze změn.

Poplatek za školní družinu na listopad nebudeme vybírat.

ZMĚNA VÝDEJNÍ DOBY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Z důvodu nižšího zájmu o výdej školních žákovských obědů rušíme
od čtvrtka 15. 10. 2020 rozpis výdeje podle tříd. Obědy si můžete vyzvedávat libovolně v době od 11.15 do 12.15 hodin

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Informace o ošetřovném zde: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

DŮLEŽITÉ INFORMACE RODIČŮM

Od středy 14. října 2020 nebudou žáci docházet do školy a budou
se vzdělávat distančním způsobem. 

Bližší informace k domácí práci dostanou žáci od třídních učitelů.
 

Zájemci o výdej školních žákovských obědů musí dodržovat tyto hygienické a organizační pokyny:

 • Obědy budou vydávány do čistých a podepsaných jídlonosičů v prostoru vstupu do jídelny v následujících časech:                                 

  11.15 – 11.30 obědy pro žáky 1. třídy

  11.30 – 11.45 obědy pro žáky 2. třídy
  11.45 – 12.00 obědy pro žáky 3. třídy
  12.00 – 12.15 obědy pro žáky 4. třídy
  12.15 – 12.30 obědy pro žáky 5. třídy

   
 • Při převzetí oběda nutno odevzdat druhý podepsaný jídlonosič pro další den. 

Pokud o obědy nemáte zájem, musíte je odhlásit!

 

Na dny 26. a 27. října jsou obědy všem žákům odhlášeny automaticky, není potřeba odhlašovat.

 

Pokud nedojde ke změně, nastoupí žáci do školy v pondělí 2. listopadu 2020.

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Krčmarský

 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020 NEBUDOU ŠKOLNÍ KROUŽKY.
TOTÉŽ PLATÍ PRO KROUŽEK AJ A PRO OSTRAVÁČEK.
DOUČOVÁNÍ A HODINY PEDAGOGICKÉ PODPORY A INTERVENCE ZŮSTÁVAJÍ.

ŠKOLNÍ VÝUKA ZŮSTÁVÁ JAKO DOPOSUD, POUZE 3. TŘÍDA NEMÁ PLAVÁNÍ.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŮSTÁVÁ BEZ OMEZENÍ JAKO DOPOSUD.

VE DNECH 26. A 27. 10. 2020 BUDOU PRODLOUŽENY PODZIMNÍ PRÁZDNINY BEZ VÝUKY.

 

UPOZORNĚNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NEVSTUPUJTE
PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ ŠATNY A VYČKEJTE NA JEJICH PŘÍCHOD PŘED BUDOVOU.

RÁNO ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY BEZ DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. V ŠATNĚ JSOU POD DOHLEDEM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
 

upozorňuji na vládou připravovanou povinnost používání roušek ve školách.

Již ve čtvrtek 10. září 2020 vybavte děti do školy rouškami, které budou používat podle pokynů připravovaných vládou.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                               Mgr. Vladimír Krčmarský

PŘEHLED ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ A DOUČOVÁNÍ V 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2020/2021

PONDĚLÍ

Zeměpisný kroužek 13:00 - 14:30  (2x v měsíci podle rozpisu)
3. + 4. tř. - Mgr. Tereza Moškořová

Doučování 4. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

ÚTERÝ

Klub zábavné logiky a deskových her (matematický kroužek) 13:00 - 14:30
4. + 5. tř. - Mgr. Vladimír Krčmarský

Keramický kroužek 1. sk. 13:00 - 14:00, 2. sk. 14:00 - 15:00 (2x v měsíci podle rozpisu)
2. - 5. tř - Mgr. Dima Bawadekjiová

STŘEDA

Doučování 3.tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Markéta Kvardová

Doučování 4. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Marcela Trávníčková

ČTVRTEK

Výtvarný kroužek 13:00-14:00
3. - 5. tř. - Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

PÁTEK

Doučování 2. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Tereza Moškořová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020.
  Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME školní rok slavnostním setkáním všech žáků a rodičů v tělocvičně.
 • Žáci 2. – 5. třídy přijdou s přezůvkami bez aktovek do školy v čase od 7:30 do 8:00 hodin. Z šaten půjdou přezutí ihned do svých tříd.
 • Provoz školní družiny je od 1. září denně od 6:30 do 16:00 hodin. Poplatek činí 100 Kč za 1 měsíc.
 • Noví prvňáčci s doprovodem přijdou s aktovkami ke škole v 8:15 hodin a paní učitelka Dima Bawadekjiová je odvede do své třídy.
  Z organizačních důvodů Vás žádáme, aby s každým prvňáčkem přišli maximálně 2 členové rodiny. Prosíme o zakrytí úst rouškou.
 • V úterý 1. září budou žáci ve svých třídách pouze 2 vyučovací hodiny, tedy do 9:40 h. Obědy budou vydávány postupně od 11:15 h, žáci mohou čekat na oběd ve škole pod dohledem pedagogů.
 • Ve dnech 2. - 4. září bude výuka 4 vyučovací hodiny, obědy budou vydávány postupně žákům jednotlivých tříd od 11:30 do 12:15 h.
 • Od prvního dne budou žáci do školy nosit balíček papírových kapesníků, rovněž doporučujeme přibalit do aktovek malý dezinfekční gel na ruce.
 • Při vstupu do budovy školy musí všichni použít dezinfekční gel umístěný ve stojanu poblíž hlavního vchodu.
   
 • Výuku podle řádného rozvrhu zahájíme od pondělí 7. září.
             1. třída: 2. patro, dveře č. 3        
                           třídní učitelka Mgr. Dima Bawadekjiová

        2. třída: 2. patro, dveře č. 2
                      třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová

        3. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
                      třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová

        4. třída: 1. patro, dveře č. 17
                      třídní učitelka Mgr. Ilona Peterová

        5. třída: 1. patro, dveře č. 9
                      třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

 • První lekce povinné plavecké výuky pro 3. třídu je již v pátek 4.9.
  Nezapomeňte odevzdat třídní učitelce potvrzení o zdravotní způsobilosti a souhlas se saunováním.

   
 • Stravné za obědy, svačinky a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu, bude vybírat J. Makarová, vedoucí školní jídelny, v úterý 25.8. a v úterý 1.9. od 7:00 h, přihlásit/ odhlásit stravné je možné na tel. č. školní jídelny 725 460 060 den předem.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

ředitel školy   

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode