PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci.

V úterý 30. června vydáme vysvědčení a již ve středu začnou letní prázdniny. 

Děkuji Vám všem za aktivitu a práci v tomto školním roce. Děkuji rodičům, žákům, pedagogům i dalším pracovníkům naší školy.

Období po uzavření škol v březnu i po částečném otevření na konci května bylo pro nás všechny náročné. S distanční formou výuky bylo nutné začít ihned a bez dřívějších zkušeností.  Právě díky Vám všem se podařilo výuku v tomto období úspěšně zvládnout a z případných nedostatků se pokusíme poučit.

Pevně věřím, že od září se naše škola vrátí k běžnému režimu docházky včetně plného provozu školní družiny a odpoledních kroužků, doučování a dalších aktivit, které již nyní připravujeme.

Přeji Vám krásné léto naplněné příjemnými zážitky, cestováním a odpočinkem.

Mgr. Vladimír Krčmarský

HODNOCENÍ ŽÁKŮ V 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2019/2020

Základní informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
 

TÁBORY PRO DĚTI

DOTOVANÉ TÁBORY PRO OSTRAVSKÉ DĚTI

Dobrý den z Dolních Vítkovic!

Ve Světě techniky jsme nyní spustili ještě jednu nabídku příměstských táborů, které díky finanční podpoře statutárního města Ostrava nabízíme ostravským dětem nebo dětem navštěvující ostravské školy jen za cenu stravy.
Termínů i programu je spousta, takže pokud Vás některý z táborů zaujal, rádi na něm Vaše děti přivítáme. Zde se o nich můžete dočíst víc.

Na tomto odkaze najdete přihlašovací formulář, po jehož vyplnění Vám příjde odpověď s dalšími instrukcemi k platbě.
Kdybyste cokoliv chtěli upřesnit nebo se poradit, ozvěte se. Jinak máme v nabídce celou řadu dalších termínů, pokud Vám zrovna tyto nebudou vyhovovat.

Víme, že je to skoro na poslední chvíli, ale čekali jsme na vývoj karanténní situace.

 Za všechny ve Světě techniky Vás zdraví a pěkné léto Vám i Vašim dětem přeje

 Ivana Češková

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

přihlášky do školní družiny pro školní rok 2020/2021 vyplňte a doručte do školy do pátku 12. června 2020.

 • Rodiče dětí, které nechodí do školy, si vytisknou oba dva tiskopisy v příloze. Vyplňte je, podepište a odevzdejte je do školy, nebo je můžete vhodit do poštovní schránky u vstupu do školní jídelny, nebo je můžete naskenovat (ofotit) a poslat na e-mail: v.krcmarsky@seznam.cz
 • Děti, které školu navštěvují, dostanou přihlášku ve škole, vyplněné přihlášky předají vyučujícím ve skupinách.
 • Kdo zájem o školní družinu nemá a přihlášku dostal, odevzdá ji nevyplněnou zpět do školy.
 • Rodičů budoucích prvňáčků se tato informace netýká.

SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Srdečně Vás zveme na schůzku s rodiči budoucích prvňáčků v úterý 16. června 2020 v 16:00 hodin v herně školní družiny v přízemí budovy školy (dveře č. 26).

Program:

 • Učebnice, učební pomůcky a další materiály pro žáky 1. třídy
 • Informace o provozu školní družiny a školní jídelny
 • Různé – dotazy rodičů.

Těšíme se na Vaši účast.

                                                                            Mgr. Dima Bawadekjiová
                                                                                    třídní učitelka

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PÁTÉ TŘÍDY, KTEŘÍ OD 1. 9. 2020 NASTOUPÍ DO ZŠ STARÁ BĚLÁ

 Průvodní dopis 

Informace o adaptačním pobytu

Přihláška na adaptační pobyt na září 2020


Děkujeme                Za tým pedagogů Mgr. Eliška Chrástecká, metodička prevence.

 

INFORMACE O SKUPINÁCH ŽÁKŮ
VE DNECH OD 25. KVĚTNA 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

1. skupinu tvoří žáci 1. třídy (p. uč. Moškořová)

2. skupinu tvoří žáci 2. třídy (p. uč. Kvardová)

3. skupinu tvoří žáci 3. a 4. třídy (p. uč. Bawadekjiová a Trávníčková)

4. skupinu tvoří žáci 5. třídy (p. uč. Peterová)

 

Ranní družina není, vstup do školy je umožněn od 7.30 do 8.00 h.

Vzdělávací část končí v 11.40 h.

Výdej obědů plánujeme ukončit nejpozději do 12.15 hodin.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

ředitel školy

 

INFORMACE RODIČŮM (ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM) O ORGANIZACI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 

 • Organizace školní docházky bude v maximální možné míře respektovat nařízení a doporučení, která stanovilo MŠMT ve svém materiálu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
  Škola ale současně zohlední svoje prostorové a personální možnosti.
 • K dobrovolné školní docházce ve dnech od 25. 5. 2020 do konce školního roku jsou rodiče povinni přihlásit žáka nejpozději do 18. 5. 2020 do 12.00 hodin.
  Všechny rodiče rovněž prosím o nezávazné předběžné sdělení svého rozhodnutí posílat či neposílat své dítě do školy na email: v.krcmarsky@seznam.cz, pokud možno do čtvrtku 14. 5. 2020. Všechny tyto vaše informace nám již v předstihu usnadní přípravy na provoz školy.
 • „Čestné prohlášení a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory“ musí odevzdat řádně podepsané v den nástupu do školy zákonný zástupce žáka nebo žák samotný službu konajícímu pedagogovi. Po předchozí domluvě bude umožněno zaslat naskenované prohlášení v pátek 22. 5. 2020 do 12.00 hodin na email: v.krcmarsky@seznam.cz.
 • Provoz školy bude v době od 7.30 do 16.00 hodin.
 • Žáci musí vstupovat do školní budovy jednotlivě a bez doprovodu rodinného příslušníka a to až na pokyn pedagoga.
 • Při čekání na vstup do školy budou žáci stát před budovou s rouškou zakrývající ústa a nos a budou dodržovat rozestupy 2 metry.
 • Odchod ze školy bude individuální při dodržení rozestupů 2 metry a to i před budovou nebo podle požadavku uvedeného v přihlášce za asistence rodinného příslušníka.
 • Omlouvání absence přihlášených žáků bude probíhat obvyklým způsobem zápisem do žákovské knížky, emailem vyučujícímu nebo výjimečně řediteli školy.
 • Přihlášení žáci budou rozděleni do skupin po 15 žácích, složení těchto skupin bude neměnné.
 • Žáci s plánovaným pobytem i v pozdějších odpoledních hodinách (zřejmě v časech odchodu mezi 15.00 až 16.00) budou zařazeni do společné skupiny.
 • Dopoledne budou žáci pracovat na plnění úkolů obdobně jako žáci doma v distanční formě výuky.
 • Odpoledne bude každá skupina fungovat v režimu zájmových činností až do odchodu posledního žáka dané skupiny.
 • Obědy budou zajišťovány naší školní jídelnou, která bude vařit teplá jídla.
 • Hygienická opatření školy vycházejí z výše zmíněného dokumentu MŠMT a jsou podrobně popsána v oddílech „Vstup do školy“ a „V budově školy“. Prosím prostudujte.
 • Upozorňuji na poměrně přísná hygienická pravidla pro žáky včetně možnosti vyřazení žáka ze skupiny při opakovaném nedodržování těchto pravidel.
 • Rozvrh a složení jednotlivých žákovských skupin škola z organizačních důvodů zveřejní až po odevzdání závazných přihlášek.
 • Žáci, kteří nenastoupí k této výuce, budou i nadále vzděláváni distančně.
 • Dotazy v případě nejasností pište na email ředitele školy: v.krcmarsky@seznam.cz
 
Dokumenty ke stažení:
 1. Ochrana zdraví a provoz ...
 2. Čestné prohlášení
 3. Přihláška
   
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
PrahaMgr. Vladimír Krčmarský

Mgr. Vladimír Krčmarský

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
najdete zde.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče na novou legislativu ohledně ošetřovného. Všechny informace včetně nového formuláře ,,Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení"  najdete na webu ČSSZ.

Podpora při domácím vzdělávání během uzavření škol

Vážení rodiče,

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodlouží do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Využít můžete rovněž projektu "Učitelka" na programu ČT 2.

Podrobnosti zde

 

Žáci budou dál plnit úkoly podle pokynů třídních učitelek v týdenních plánech. 

O důležitých změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode