LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2021

Letos se poprvé žáci naší školy přihlásili k řešení úloh Logické olympiády.
 
V kategorii společné pro žáky 3., 4. a 5. třídy úkoly řešili celkem tři chlapci, z každého ročníku jeden žák.
 
Přestože s touto soutěží nemáme ve škole větší zkušenosti, výsledky těchto odvážných chlapců jsou velmi pěkné.
 
Nejúspěšnějším z nich je páťák Tobiáš Prechtl, který se umístil mezi deseti procenty z nejlepších v Moravskoslezském kraji. V rámci celé republiky byl úspěšnější než 87 procent řešitelů z jiných škol.
 
V příštím roce budeme ještě více propagovat tuto soutěž a již nyní se společně s žáky začínáme připravovat na Pythagoriádu, Matematickou olympiádu i na mezinárodní soutěž Matematický klokan.
 
V těchto soutěžích možná ještě více než jinde platí známé heslo: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!".
 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
 
pro volby do školské rady byl navržen jeden kandidát, pan Stanislav Kanclíř, zákonný zástupce žáka 1. třídy.
 
Volby proběhnou ve stanoveném termínu 20. - 22. 10. 2021.

VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

STRAVNÉ obědy + dopolední svačina na měsíc ŘÍJEN 2021

+ poplatek za školní družinu 100,- Kč


Výběr v hotovosti dne:

ČTVRTEK 30. 9.  (7:00 - 10:00 ) 

 

Stravné ZŠ je vypočteno

bez podzimních prázdnin 27. 10. + 29. 10.

bez státního svátku 28. 10.

 

Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd=23,-Kč/ den ) 

Obědy 414,- Kč 

ŠD 100,- Kč 
 

Strávníci ZŠ 11-15 let (1 oběd=24,-Kč/ den ) 

Obědy 432,- Kč 

ŠD 100,- Kč

 

Strávníci ZŠ (1 svačinka dopolední =17,-Kč/ den)        

Svačina 306,- Kč

 

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní
platbě-inkasu (noví strávníci)
může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 15.10.2020 ve ŠJ
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

Kdo neodevzdal přihlášku k bezhotovostní platbě - inkasu (noví strávníci) a komu neprošlo inkaso uhradí měsíc říjen v hotovosti! Přihlášky si můžete vytisknout na internetu a odevzdat ve ŠJ.

https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/

 

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00 

 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2021

Upozorňujeme zájemce z řad rodičů a žáků na možnost přihlásit své děti do soutěže "LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2021".

Registrace pro soutěžící končí 30. 9. 2021.

Naše škola je prostřednictvím učitelů již registrována, soutěž ale není přímo vázána na školu.

Bližší informace najdete na stránkách: www.logickaolympiada.cz/.

 

VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitel školy vyhlašuje doplňovací volby jednoho člena školské rady – zástupce zákonných zástupců.

Návrhy na kandidáta [viz odkaz] můžete vyplnit a řádně podepsané doručit do školy nejpozději do pátku 9. 10. 2021. Návrhy předejte některému ze členů volební komise. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na stránkách školy dne 11. 10. 2021.

Volba člena školské rady proběhne ve dnech 20. – 22. 10. 2021 vhozením lístečku v obálce do volební urny v budově školy. Na lístečku bude jméno voleného kandidáta.

Zákonní zástupci mají jeden hlas bez ohledu na počet sourozenců – žáků školy.

Členové volební komise: Dita Bogdanská

                                           Markéta Javorková

                                           Vladimír Krčmarský

Připomínám, že kompetence a funkce školské rady stanovuje školský zákon a patří mezi ně např. schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, podávání podnětů řediteli školy a další.

PŘÍPRAVA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
 
z pozice ředitele připravuji v naší škole vyhlášení doplňujících voleb člena školské rady podle §16 školského zákona, odst. 9, písmeno f.
V připravovaných volbách budete volit jednoho svého zástupce ve školské radě, tedy "zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků".
V těchto dnech jednám se zřizovatelem o možnostech úpravy volebního řádu. Chci, aby již tato volba nebo alespoň volby následující bylo možné uskutěčnit také jinou formou než pouze Vaší osobní přítomností v budově školy. Samozřejmě za podmínky dodržení tajnosti a přímosti volby. Věřím, že společně se zřizovatelem najdeme vhodné řešení.
 
Budu rád, když si prostudujete příslušnou část Školského zákona a promyslíte vhodné kandidáty na členství.
Mgr. Vladimír Krčmarský

NABÍDKA KROUŽKU ANGLIČTINY HELLO

Milí rodiče,

bez angličtiny dnes člověk jako by nebyl, proto jsme pro vás ve spolupráci s Jazykovou školou Hello připravili kroužky angličtiny pro děti pro školního roku 2021/2022.
 

Kroužek angličtiny s Cambridge je vhodný pro všechny děti, které chtějí:

 • začít s angličtinou s jasným cílem,
 • nabýt základní jazykové dovednosti,
 • studovat anglický jazyk zábavným a hravým způsobem,
 • zlepšit svůj mluvený projev a výslovnost,
 • úspěšně složit zkoušku Cambridge z anglického jazyka a získat tak doklad o svých jazykových znalostech.
   

V kroužku angličtiny vašim dětem pomůžeme:

 • porozumět psanému a mluvenému projevu a naučit se správné výslovnosti a četbě,
 • získat základní slovní zásobu v rámci dané úrovně,
 • naučit se gramatiku nutnou pro složení zkoušky,
 • porozumět poslechu,
 • zlepšit své konverzační schopnosti,
 • naučit se jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny,
 • připravit se na úspěšné absolvování ústní i písemné části jazykové zkoušky Cambridge.
   

Do kroužku můžete své děti přihlásit na tyto termíny:

Angličtina pro 1.-3. třídu ZŠ

Pátek

13,00-14,00

Od 1.10.2021

Přihláška

 

V případě zájmu jsou možné i další termíny a úrovně. Cena kurzu je 1970,- Kč za pololetí. Kroužky probíhají přímo u nás na škole po vyučování.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na koordinátorku dětských jazykových kurzů, Lenku Folwarcznou,
na e-mailu folwarczna@hello.cz nebo telefonním čísle 731 655 899.

INFORMACE RODIČŮM

Povinnost testování žáků ve školách končí dne 10. 9. 2021.
 
V případě obnovení screeningového testování bude tato skutečnost oznámena vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

nabídka KROUŽKŮ A DOUČOVÁNÍ organizovaných školou V 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2021/2022

PONDĚLÍ

Matematický kroužek pro žáky 2. a 3. třídy 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

 

ÚTERÝ

Matematický kroužek pro žáky 4. a 5. třídy 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

Doučování pro žáky 2.tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Dima Bawadekjiová

Doučování pro žáky 3. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Tereza Moškořová

Doučování pro žáky 5. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Jana Stuchlá

 

STŘEDA

Keramický kroužek od 13:00h (časový harmonogram bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků)
2. - 5. tř - Mgr. Dima Bawadekjiová

Doučování matematiky pro žáky 5. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

Doučování pro žáky 4. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Marcela Trávníčková

 

ČTVRTEK

Doučování matematiky pro žáky 4. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

INFORMACE K TESTOVÁNÍ VE DNECH 6. 9. A 9. 9. 2021

Rodiče a žáci mohou přicházet k testování buď do ranní družiny
(pro přihlášené) od 6:30h, nebo před začátkem vyučování od 7:20 do 7:45h.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

Srdečně zveme všechny rodiče našich žáků na třídní schůzky,
které proběhnou ve čtvrtek 9. září 2021 v 17:00h.

upozornění rodičům dětí zapsaných ve školní družině

Bude-li Vaše dítě odcházet v první zářijové dny v jinou dobu, než je zapsáno v zápisním lístku, nezapomeňte toto sdělit písemnou formou paní vychovatelce nebo formou SMS na družinový telefon.
 
tel.: 728 547 185

PLAVÁNÍ    

Žáci 4. ročníku budou mít v tomto pololetí výuku plavání
 
Začíná již v pátek 3. 9. 2021.
Žáci dostanou ve škole potvrzení, které je nutné donést ve čtvrtek 2. 9. 2021.
 
Co si vzít s sebou: plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, hřeben, svačinu, pití, Odisku.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A PROVOZ ŠKOLY

Školní rok 2021/ 2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8.00h.
 
Žáci 2. - 5. třídy přijdou do školy v čase od 7:40 do 7:55h. Po přezutí v šatně odejdou do svých tříd, kde je přivítají jejich třídní učitelky.
Ve třídách budou po dobu 1. a 2. vyučovací hodiny, tedy do 9:40h. Stačí přinést přezůvky!
 
Žáci 1. třídy spolu s doprovodem (prosíme, pokud možno, o maximálně dvě dospělé osoby na jednoho prvňáčka) přijdou ke škole na 8:00h.
Přinesou si aktovky a všichni společně v doprovodu třídní učitelky půjdou do své třídy, přezouvat se nebudou.
Rodiče dostanou informace o organizaci prvních dnů školní docházky včetně informaci o provozu školní družiny.
 
Provoz školní družiny dne 1. září bude pro žáky 2. - 5. třídy ráno od 6:30h, odpoledne do 16:00h.
V dalších dnech již pro všechny přihlášené žáky včetně prvňáčků bude provoz od 6:30 ráno a odpoledne do 16:00h.
 
Žáci přihlášení ve středu 1. září na oběd mohou čekat na vydání obědu ve škole pod dohledem pedagogů (oběd bude kolem 11:00h).
 
Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3. září budou mít žáci 2. - 5. tříd vždy 4 vyučovací hodiny se svými třídními učitelkami.
Od pondělí 6. září bude zahájena výuka podle rozvrhu. Ten zveřejníme nejpozději do konce měsíce srpna.
 
OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ
 • žáci nastoupí do svých tříd podle ročníků bez omezení
 • ve společných prostorech budou mít žáci nasazenu ochranu dýchacích cest (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek minimálně podle normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének), ve třídách budou bez roušek
 • nejsou stanovena žádná plošná opatření pro organizaci vstupu žáků do škol a pohybu před školní budovou, žáci vstupují do šatny jako při běžném provozu
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstupovat
 • žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali jen v nutných případech a to po domluvě s ředitelem nebo pedagogy 
 • ve škole budou platit hygienická opatření podle doporučení MŠMT a MZ
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
První testování žáků 2. - 5. třídy bude ve středu 1. září. 
První testování žáků 1. třídy bude ve čtvrtek 2. září.
Další termíny pro testování žáků všech tříd jsou 6. 9. a 9. 9. 2021.
 
U žáků 1. - 3. třídy může být u testování přítomen zákonný zástupce, žáci 4. a 5. třídy mají zvládnout samotest bez přítomnosti zákonných zástupců.
V případě požadovaných výjimek musí rodiče kontaktovat ředitele školy.
 
Testování bude probíhat samoodběrovými neinvazivními testy. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost (očkování, prodělání nemoci) nebo doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Žáci, kteří se odmítnou testovat, musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek minimálně podle normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének).
 
PŘIDĚLENÍ TŘÍDNICTVÍ

1. třída:  1. patro, p. uč. Markéta Kvardová

2. třída: 2. patro, p. uč. Dima Bawadekjiová

3. třída: 2. patro, p. uč. Tereza Moškořová

4. třída: 1. patro, p. uč. Marcela Trávníčková

5. třída: 1. patro, p. uč. Jana Stuchlá


Těšíme se na všechny žáky, zvláště na prvňáčky, jejich rodiče a blízké.

Mgr. Vladimír Krčmarský

 


Přineste, s sebou, prosím, vyplněné čestné prohlášení.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠK. R. 2021/ 2022

ZÁPIS K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/ 2022

Vzhledem k aktuální situaci neproběhne zápis do 1. ročníku obvyklým způsobem.

Podání žádosti se uskuteční bez přítomnosti dětí pouze administrativní cestou (odevzdáním vyplněných dokumentů).

Žádost o přijetí můžete doručit jedním z níže uvedených způsobů v termínu
od 1. 4. do 30. 4. 2021.

žádostí o přijetí (ke stažení zde) je nutné dodat také

kopii rodného listu dítěte a je vhodné dodat i

zápisový list do 1. třídy (ke stažení zde).

 

Požadované dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy: yjgmqpw
 2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. Osobní podání: možno vhodit do poštovní schránky školy (umístěna u vstupu do školní jídelny) nebo domluvit předání v kanceláři školy po domluvě na tel. č. 770 128 370
 4. Poštou na adresu: Základní škola

                                     Mitrovická 75/389

                                     724 00  Ostrava-Nová Bělá
 

Pokud Vaši žádost zaevidujeme, dostanete zpětnou vazbu potvrzující přijetí žádosti.  Žádost o přijetí podávají také rodiče dětí, kterým byl před rokem udělen odklad.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Pokud se zákonní zástupci rozhodnou žádat odklad, musí doručit ve stejném termínu Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde).

K této žádosti musí být doloženo

doporučující posouzení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a

posouzení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Pozdější doložení posouzení ŠPZ nebo lékaře je možné z vážných důvodů
po domluvě s ředitelem školy.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský, ředitel školy

Tel. 770 128 370

 

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Bližší informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/ 2022 doposud nejsou znány. 

O tom, zda zápis do 1. třídy proběhne prezenčně nebo online formou, vás budeme v předstihu informovat na webových stránkách školy.

 

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • případná odborná či lékařská doporučení.
 
Formuláře k vyplnění:

 
Informace:
 • Jak můžete pomoci svým dětem; Desatero pro rodiče zde
 • Hry a cvičení vhodné pro předškoláky  zde

 

PODPORA DIGITÁLNÍ VÝUKY NA ROK 2020

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

https://www.ostrava.cz

NAŠE AKVÁRIUM

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Informace o ošetřovném zde: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode