třídní schůzky 

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 9. ledna 2020 od 17:00 - 18:30 budou individuální konzultace
o prospěchu a kázni za 1. pololetí.
 
Rodiče žáků 2. a 4. třídy zveme na schůzky s třídními učitelkami 
od 17:00 h a budou na nich podány informace o ozdravném pobytu,
který proběhne v dubnu 2020. 
 
Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel

Upozornění rodičům

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na opakovaný výskyt vší u dětí v naší škole. 
Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění, 
u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu.
Diagnostikovat onemocnění může však pouze lékař, nikoli zaměstnanci školy.
Pokud zjistíme ve škole nový případ výskytu vší, budeme izolovat daného 
žáka od ostatních spolužáků a předáme jej rodičům.
Je nutné provádět pravidelné kontroly hlavy a při každém zaznamenaném výskytu vší
informovat třídního učitele. Jedině tak mohou být informováni rodiče ostatních 
dětí v riziku.
Děti s výskytem živých vší by měli rodiče nechat doma a zajistit jejich
řádné odvšivení.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel

STRAVNÉ obědy+svačinky na měsíc PROSINEC (Leden 2020)

+poplatek za školní družinu (100,-Kč/za měsíc) 

(můžete si zaplatit stravné i na LEDEN 2020)

 

Č T V R T E  K         28.11.    ( 7,00 - 10,00 )

Vánoční prázdniny: 23/12/2019 – 03/01/2020

Stravné je vypočteno bez prázdnin:

Strávníci ZŠ 7-10 let  ( 1 oběd=23,-Kč/den  )

PROSINEC    Obědy +ŠD        445,- Kč                                                                                            

(LEDEN          Obědy  +ŠD    +  537,- Kč )

                 celkem     982,- Kč  

 

Strávníci ZŠ 11-15 let  ( 1 oběd=24,-Kč/den  )

PROSINEC    Obědy + ŠD        460,-Kč                                             

(LEDEN          Obědy  + ŠD     + 556,-Kč )

                  celkem   1.016,-Kč       

        

Strávníci ZŠ ( 1 svačinka=17,-Kč/den )       

PROSINEC     Svačinka               255,-Kč

(LEDEN          Svačinka               323,-Kč ) 

 

STRAVNÉ –CIZÍ STRÁVNÍCI NA MĚSÍC PROSINEC  2019  

(můžete si zaplatit stravné i na LEDEN 2020)

 se vybírá dne: ČTVRTEK  28.11. (7,00 – 10,00)       

     a v době výdeje do jídlonosičů

         ŠJ vaří do 23/12 včetně

(PROSINEC do 23/12  - 16 obědů x 74,-Kč )

                   1.184,-Kč         

(+STRAVNÉ NA LEDEN od 02/01/2020

   22 obědůx74,-Kč  =  1.628,-Kč )

 Přihlášky k bezhotovostní platbě (na LEDEN)

si můžete vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na internetu

https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/

a odevzdat do 13.12.2019  ve ŠJ

Úřední hodiny vedoucí ŠJ:

Úterý    8,00 – 11,00  +    Čtvrtek 8,00 – 11,00 

informace pro rodiče 2. a 4. třídy

Vážení rodiče,
Ozdravný pobyt žáků 2. a 4. třídy proběhne v termínu 17.4. -30.4. 2020 v Horském 
hotelu Čarták na Soláni. 
 
Pedagogický dohled bude zajištěn převážně pedagogy naší školy. 
Bližší informace budou na třídních schůzkách v lednu 2020.
 
Škola zatím získala na tuto akci dotaci z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
z rozpočtu Statutárního města Ostrava a částku Vaší spoluúčasti budeme znát 
počátkem příštího roku.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode