DODRŽOVÁNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

VÝBĚR STRAVNÉHO NA MĚSÍC LISTOPAD 2020

Strávníci ZŠ obědy + svačinky  

+ poplatek za školní družinu (100,-Kč/ za měsíc) 

 

ÚTERÝ 27.10.  (7:00 - 10:00 ) 

odečteno: 17.11. - státní svátek

 

Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd=23,-Kč/den ) 

Obědy +ŠD 560,- Kč 

Strávníci ZŠ 11-15 let (1 oběd=24,-Kč/den ) 

Obědy + ŠD 580,-Kč 

Strávníci ZŠ (1 svačinka dopolední =17,-Kč/den ) 

Svačinka 340,-Kč 

 

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní
platbě-inkasu (noví strávníci)
může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 15.10.2020 ve ŠJ
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní

platbě-inkasu (noví strávníci)

může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na

internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).

https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/ 

a odevzdat do 13.11. 2020 ve ŠJ

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00 

 

STRAVNÉ – CIZÍ STRÁVNÍCI 

(20 obědů x 74,-Kč) 

odečten státní svátek 17.11. 

1 480,- Kč

 

ZMĚNA VÝDEJNÍ DOBY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Z důvodu nižšího zájmu o výdej školních žákovských obědů rušíme
od čtvrtka 15. 10. 2020 rozpis výdeje podle tříd. Obědy si můžete vyzvedávat libovolně v době od 11.15 do 12.15 hodin

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Informace o ošetřovném zde: www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

DŮLEŽITÉ INFORMACE RODIČŮM

Od středy 14. října 2020 nebudou žáci docházet do školy a budou
se vzdělávat distančním způsobem. 

Bližší informace k domácí práci dostanou žáci od třídních učitelů.
 

Zájemci o výdej školních žákovských obědů musí dodržovat tyto hygienické a organizační pokyny:

 • Obědy budou vydávány do čistých a podepsaných jídlonosičů v prostoru vstupu do jídelny v následujících časech:                                 

  11.15 – 11.30 obědy pro žáky 1. třídy

  11.30 – 11.45 obědy pro žáky 2. třídy
  11.45 – 12.00 obědy pro žáky 3. třídy
  12.00 – 12.15 obědy pro žáky 4. třídy
  12.15 – 12.30 obědy pro žáky 5. třídy

   
 • Při převzetí oběda nutno odevzdat druhý podepsaný jídlonosič pro další den. 

Pokud o obědy nemáte zájem, musíte je odhlásit!

 

Na dny 26. a 27. října jsou obědy všem žákům odhlášeny automaticky, není potřeba odhlašovat.

 

Pokud nedojde ke změně, nastoupí žáci do školy v pondělí 2. listopadu 2020.

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Krčmarský

 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020 NEBUDOU ŠKOLNÍ KROUŽKY.
TOTÉŽ PLATÍ PRO KROUŽEK AJ A PRO OSTRAVÁČEK.
DOUČOVÁNÍ A HODINY PEDAGOGICKÉ PODPORY A INTERVENCE ZŮSTÁVAJÍ.

ŠKOLNÍ VÝUKA ZŮSTÁVÁ JAKO DOPOSUD, POUZE 3. TŘÍDA NEMÁ PLAVÁNÍ.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŮSTÁVÁ BEZ OMEZENÍ JAKO DOPOSUD.

VE DNECH 26. A 27. 10. 2020 BUDOU PRODLOUŽENY PODZIMNÍ PRÁZDNINY BEZ VÝUKY.

 

UPOZORNĚNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

Z DŮVODU ZPŘÍSNĚNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ NEVSTUPUJTE
PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ ŠATNY A VYČKEJTE NA JEJICH PŘÍCHOD PŘED BUDOVOU.

RÁNO ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY BEZ DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. V ŠATNĚ JSOU POD DOHLEDEM PRACOVNÍKŮ ŠKOLY.

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
 

upozorňuji na vládou připravovanou povinnost používání roušek ve školách.

Již ve čtvrtek 10. září 2020 vybavte děti do školy rouškami, které budou používat podle pokynů připravovaných vládou.

Děkuji za spolupráci.

                                                                                               Mgr. Vladimír Krčmarský

PŘEHLED ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ A DOUČOVÁNÍ V 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2020/2021

PONDĚLÍ

Zeměpisný kroužek 13:00 - 14:30  (2x v měsíci podle rozpisu)
3. + 4. tř. - Mgr. Tereza Moškořová

Doučování 4. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

ÚTERÝ

Klub zábavné logiky a deskových her (matematický kroužek) 13:00 - 14:30
4. + 5. tř. - Mgr. Vladimír Krčmarský

Keramický kroužek 1. sk. 13:00 - 14:00, 2. sk. 14:00 - 15:00 (2x v měsíci podle rozpisu)
2. - 5. tř - Mgr. Dima Bawadekjiová

STŘEDA

Doučování 3.tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Markéta Kvardová

Doučování 4. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Marcela Trávníčková

ČTVRTEK

Výtvarný kroužek 13:00-14:00
3. - 5. tř. - Mgr. Ilona Peterová

Doučování 5. tř. (matematika) 13:00 - 14:00
Mgr. Vladimír Krčmarský

PÁTEK

Doučování 2. tř. 13:00 - 14:00
Mgr. Tereza Moškořová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020.
  Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME školní rok slavnostním setkáním všech žáků a rodičů v tělocvičně.
 • Žáci 2. – 5. třídy přijdou s přezůvkami bez aktovek do školy v čase od 7:30 do 8:00 hodin. Z šaten půjdou přezutí ihned do svých tříd.
 • Provoz školní družiny je od 1. září denně od 6:30 do 16:00 hodin. Poplatek činí 100 Kč za 1 měsíc.
 • Noví prvňáčci s doprovodem přijdou s aktovkami ke škole v 8:15 hodin a paní učitelka Dima Bawadekjiová je odvede do své třídy.
  Z organizačních důvodů Vás žádáme, aby s každým prvňáčkem přišli maximálně 2 členové rodiny. Prosíme o zakrytí úst rouškou.
 • V úterý 1. září budou žáci ve svých třídách pouze 2 vyučovací hodiny, tedy do 9:40 h. Obědy budou vydávány postupně od 11:15 h, žáci mohou čekat na oběd ve škole pod dohledem pedagogů.
 • Ve dnech 2. - 4. září bude výuka 4 vyučovací hodiny, obědy budou vydávány postupně žákům jednotlivých tříd od 11:30 do 12:15 h.
 • Od prvního dne budou žáci do školy nosit balíček papírových kapesníků, rovněž doporučujeme přibalit do aktovek malý dezinfekční gel na ruce.
 • Při vstupu do budovy školy musí všichni použít dezinfekční gel umístěný ve stojanu poblíž hlavního vchodu.
   
 • Výuku podle řádného rozvrhu zahájíme od pondělí 7. září.
             1. třída: 2. patro, dveře č. 3        
                           třídní učitelka Mgr. Dima Bawadekjiová

        2. třída: 2. patro, dveře č. 2
                      třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová

        3. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
                      třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová

        4. třída: 1. patro, dveře č. 17
                      třídní učitelka Mgr. Ilona Peterová

        5. třída: 1. patro, dveře č. 9
                      třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

 • První lekce povinné plavecké výuky pro 3. třídu je již v pátek 4.9.
  Nezapomeňte odevzdat třídní učitelce potvrzení o zdravotní způsobilosti a souhlas se saunováním.

   
 • Stravné za obědy, svačinky a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu, bude vybírat J. Makarová, vedoucí školní jídelny, v úterý 25.8. a v úterý 1.9. od 7:00 h, přihlásit/ odhlásit stravné je možné na tel. č. školní jídelny 725 460 060 den předem.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

ředitel školy   

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode