DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče na novou legislativu ohledně ošetřovného. Všechny informace včetně nového formuláře ,,Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení"  najdete na webu ČSSZ.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

Na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“, č. j. MSMT – 12639/2020-1 bylo rozhodnuto, že zápisy do 1. tříd 
pro školní rok 2020/2021 proběhnou bez osobní přítomností dětí ve škole
.

Termín zápisu do 1. tříd ZŠ Ostrava - Nová Bělá, Mitrovická 389,
příspěvková organizace
proběhne v termínu

od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy můžete podat uvedenými způsoby: Podání žádosti

Formuláře k vyplnění: Žádost o přijetí
                                   Žádost o odklad

Všechny své dotazy v případě nejasností můžete psát přímo na e-mailovou adresu ředitele školy: v.krcmarsky@seznam.cz

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, milé děti,

zápis do 1. třídy je prvním velkým krokem ve Vašem životě a mnozí z Vás jste se na něj jistě těšili.  Nynější situace nám bohužel znemožnila potkat se s Vámi všemi osobně v průběhu zápisu, ale touto cestou bych Vám ráda sdělila, že se Vám budu snažit vše vynahradit. Jakmile budou ukončena mimořádná opatření a děti se vrátí zpět do škol, potkáme se všichni na společném setkání, o jehož termínu Vás budeme informovat. Během tohoto setkání bych se s Vámi ráda seznámila, poznala své budoucí prvňáčky, seznámila Vás se vším, co Vás v první třídě čeká a také Vám ukázala prostředí školy.  

Již teď se na Vás moc těším.  Vaše paní učitelka Dima Bawadekjiová

 

 Informace k uzavření škol:

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví

 

V případě potřeby nebo dotazů můžete kontaktovat ředitele školy: v.krcmarsky@seznam.cz

výběr stravného na měsíc duben cizí strávníci

Oznámení rodičům žáků 2. a 4. třídy

Ozdravný pobyt plánovaný na dny 17. - 30. dubna 2020

byl z důvodu nepříznivého vývoje situace  ZRUŠEN.

Podpora při domácím vzdělávání během uzavření škol

Vážení rodiče,

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodlouží do 30. 6. 2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Využít můžete rovněž projektu "Učitelka" na programu ČT 2.

Podrobnosti zde

 

Žáci budou dál plnit úkoly podle pokynů třídních učitelek v týdenních plánech. 

O důležitých změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za spolupráci.

důležité upozornění !!!

Informace k přepravě MHD od ledna 2020

Dopravní podnik Ostrava ukončí k 1. lednu 2020 prodej papírových jízdenek.

Pokud je máte již zakoupené, bude možné je využívat do konce března 2020, 

3. třída si je může zakoupit ještě do zásoby na akce konané v lednu

 (3x plavání, 1x dopravní hřiště vždy tam a zpět).

 

Pro školní akce (plavání, divadlo, dopravní hřiště) bude nezbytné, koupit svým dětem ODISku se zvýhodněným dětským tarifem 

(doba čekání zhotovení ODISky je 3 týdny)

nebo zakoupit Kreditní jízdenku se zlevněným dětským tarifem.

 

Rozdíl mezi ODISkou a Kreditní jízdenkou  není prakticky žádný, pouze kreditní jízdenka má platnost půl roku, 

ale není problém kredit přehrát na novou kartu. Bližší informace viz

https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/bezpapirova.html

 

Upozornění rodičům

Vážení rodiče, 
upozorňujeme na opakovaný výskyt vší u dětí v naší škole. 
Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění, 
u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu.
Diagnostikovat onemocnění může však pouze lékař, nikoli zaměstnanci školy.
Pokud zjistíme ve škole nový případ výskytu vší, budeme izolovat daného 
žáka od ostatních spolužáků a předáme jej rodičům.
Je nutné provádět pravidelné kontroly hlavy a při každém zaznamenaném výskytu vší
informovat třídního učitele. Jedině tak mohou být informováni rodiče ostatních 
dětí v riziku.
Děti s výskytem živých vší by měli rodiče nechat doma a zajistit jejich
řádné odvšivení.
 
Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode