Plánovaná kapacita je 135 jídel denně. Ke stolování je k dispozici 36 míst.

V současnosti je vydáváno denně kolem: 
110 obědů v ZŠ
25 pro cizí strávníky
zajišťujeme také pitný režim pro žáky ZŠ

Vaříme jeden druh jídla doplněný zeleninovými saláty, kompoty, mléčnými výrobky, ovocem a nápoji. Zajišťujeme pitný režim pro žáky ZŠ a připravujeme také svačinky. 

Seznam pracovnic:
Jana Makarová - vedoucí školní jídelny

Hana Hostovičáková - hlavní kuchařka

Renáta Adámková - zaučená kuchařka

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny (tel. 725 460 060):

Úterý 7:00 - 11:00

Čtvrtek 7:00-11:00


Upozornění pro zákonné zástupce žáků

- Dle školského zákona 561/2004, § 119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. 

- Podle vyhlášky 107/2005, § 4, odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Další dny není možné obědy za dotovanou cenu odebírat.                                      

- Pokud dítě onemocní, první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu v jídlonosiči. Na další dny se musí strávník odhlásit, jinak mu bude doúčtováno 50,- Kč do plné ceny oběda ( 32,-Kč mzdová a 18,- Kč věcná režie).

- V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere.