Sylva Ondruchová, DiS., předsedkyně, zástupce zřizovatele; s.jah@seznam.cz


Mgr. Markéta Kvardová, členka, zástupkyně pedagogů; kvardova@zsnovabela.cz


Ing. Stanislav Kanclíř, člen, zástupce zákonných zástupců žáků; s.kanclir@seznam.cz