Sylva Ondruchová, Dis., předsedkyně, zástupce zřizovatele; s.jah@seznam.cz

Monika Janečková, členka

Mgr. Markéta Kvardová, členka, zástupkyně pedagogů, kvardova@zsnovabela.cz

Mgr. Tereza Najbrtová, členka, zástupkyně pedagogů; prikrylova@zsnovabela.cz

Kateřina Lofítková, členka, zástupce zákonných zástupců žáků; sj.novabela@seznam.cz

Ing. Stanislav Kanclíř, člen, zástupce zákonných zástupců žáků; s.kanclir@seznam.cz