Ředitel:

Mgr. Vladimír Krčmarský
 

Učitelé:

1. třída: 
2. patro, dveře č. 2 - třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová

2. třída: 
1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny - třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová, 
asistentka pedagoga Bc. Lenka Havránková

3. třída:
2. patro, dveře č. 3 - třídní učitelka Mgr. Tereza Přikrylová

4. třída: 
1. patro, dveře č. 17 - třídní učitelka Mgr. Jana Stuchlá

5. třída: 
1. patro, dveře č. 9 - třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková


Výchovný poradce - Mgr. Vladimír Krčmarský

Metodik prevence - Mgr. Marcela Trávníčková

 

Školní družina:
1. oddělení -  vychovatelka Alžběta Klapková

2. oddělení - vychovatelka Markéta Javorková

3. oddělení - vedoucí vychovatelka Dita Bogdanská

 

Školní kuchyně: 
Jana Makarová - vedoucí školní jídelny
Stanislav Nytra - kuchař 
Renáta Adámková - kuchařka

 

Správní zaměstnanci:
Hana Kořínková - referent III.
Sylva  Myšková - školnice, uklízečka
Veronika Kubicová - uklízečka