Ředitel:

Mgr. Vladimír Krčmarský
 

Učitelé:

1. třída: 
1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny - třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová

2. třída:
2. patro, dveře č. 3 - třídní učitelka Mgr. Dima Bawadekjiová

3. třída: 
2. patro, dveře č. 2 - třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová

4. třída: 
1. patro, dveře č. 9 - třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

5. třída: 
1. patro, dveře č. 17 - třídní učitelka Mgr. Jana Stuchlá

 

Školní družina:
1. oddělení -  vychovatelka Alena Skalková

2. oddělení - vychovatelka Markéta Javorková

3. oddělení - vedoucí vychovatelka Dita Bogdanská

 

Školní kuchyně: 
Jana Makarová - vedoucí školní jídelny
Hana Hostovičáková - hlavní kuchařka 
Jarmila Kaločová - zaučená kuchařka

 

Správní zaměstnanci:
Hana Kořínková - referent III.
Sylva  Myšková - školnice, uklízečka
Veronika Kubicová - uklízečka