Ředitel:

Mgr. Vladimír Krčmarský
 

Učitelé:

1. třída: 

1. patro, dveře č. 9 - třídní učitelka Mgr. Tereza Najbrtová
2. třída: 
2. patro, dveře č. 2 - třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová, asistentka pedagoga Izabela Troszoková, DiS.
3. třída:
1. patro, dveře č. 10 - třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová
4. třída: 
2. patro, dveře č. 3 - třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková
5. třída: 
1. patro, dveře č. 17 - třídní učitelka Mgr. Jana Stuchlá


Výchovný poradce - Mgr. Vladimír Krčmarský

Metodik prevence - Mgr. Marcela Trávníčková

 

Školní družina:
1. oddělení -  vychovatelka 
Jana Katreniaková

2. oddělení - vychovatelka Markéta Javorková Dis.

3. oddělení - vychovatelka Bc. Lenka Havránková

 

Školní kuchyně: 
Kateřina Lofítková - vedoucí školní jídelny
Stanislav Nytra - kuchař 
Renáta Adámková - kuchařka

 

Správní zaměstnanci:
Hana Kořínková - referent III.
Veronika Kubicová - školnice, uklízečka
Pavlína Škanderová - uklízečka