1892 - Nejstarší zachovaná fotografie; nahoře p. už. Hofmann
Škola v 50. letech
Škola v roce 1972
Učitelský sbor s p. řídícím Karlem Bolomem
Učitelský sbor s p. řídícím Janem Urbánkem; vlevo nahoře pozdější ředitel Cyril Nováček
Pan ředitel Cyril Nováček se svojí třídou
Pedagogický sbor s paní ředitelkou Marií Hýlovou (uprostřed v 1. řadě); 70. léta
Paní ředitelka M. Hýlová se svojí třídou
Paní ředitelka Jana Rybářová se svojí třídou
Živá abeceda z 60. let
Živá abeceda z 60. let
Živá abeceda z 60. let
Slabikář ze 70. let
Slabikář ze 70. let
Slabikář ze 70. let
Slabikář ze 70. let
Slabikář ze 70. let
Slabikář ze 70. let
Početnice ze 70. let
Početnice ze 70. let