Žáci 2. – 5. třídy, kterým je blízká výtvarná výchova, mohou každý čtvrtek navštěvovat od 13.00 do 14.00 hodin kroužek výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Ilony Peterové.

Ta se snaží přivést žáky ke spontánnímu a esteticky působivému projevu. Žáci si snaží osvojit různé výtvarné techniky. Zpracovávají zajímavá témata a pod jejich rukama vznikají jedinečné práce. Děti se také seznamují s různými materiály. Je až s podivem, jak krásné a užitečné věci se dají vykouzlit z naprosto obyčejného materiálu. Výkresy a výrobky žáků jsou zasílány na různé soutěže, kde řada žáků získává pěkná umístění. Výkresy zdobí prostory naší školy a řadu jiných míst, např. zdravotních středisek a nemocnic.

vv13.jpg
vv15.jpg
vv16.jpg
vv17.jpg
vv19.jpg
vv20.jpg
vv21.jpg
vv23.jpg