Školní družina respektuje zájmy dětí a také rodičů využít ranní i odpolední provoz ŠD. Ve třech odděleních probíhá denně pestrá činnost v oblasti HV, Př, Vv, Tv. Mezi nejoblíbenější činnost patří všechny formy sportovního charakteru, míčové hry a soutěže družstev. Pro tuto činnost má školní družina možnost využívat denně tělocvičnu, školní zahradu i místní hřiště. Družinu navštěvuje celkem 75 dětí.

Svou oblibu získaly i hudební soutěže o nejlepší zpěváky: Družinocarusošou nebo Mini disco. 

Ve výtvarné a pracovní výchově zhotovujeme nejen výrobky, kterými zdobíme prostory školy, ale také zhotovujeme upomínkové předměty pro nastávající prvňáčky.

Máme možnost trénovat na horolezecké stěně ve škole. Pro přírodovědné činnosti využíváme naši školní zahradu.

Kontakt: 728 547 185

Školné za školní družinu:                     100,- Kč/za měsíc