STRAVNÉ obědy + dopolední svačina na měsíc PROSINEC 2022 + poplatek za školní družinu 100,- Kč


Výběr v hotovosti dne:

ÚTERÝ 29. 11. 2022 (7:00 - 9:00) 


Stravné je vypočteno bez VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN         


Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd = 30,-Kč/ den ) 

Obědy + ŠD 580,- Kč


Strávníci ZŠ 11-15 let (1 oběd = 32,-Kč/ den ) 

Obědy + ŠD 612,- Kč


Strávníci ZŠ (1 svačinka dopolední = 20,-Kč/ den)        
Svačina 320,- Kč


Kdo ještě neodevzdal přihlášku k bezhotovostní
platbě-inkasu (noví strávníci)
může si ji vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na
internetu (měsíc říjen uhradí v hotovosti).
https://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/
a odevzdat do 15.10.2020 ve ŠJ
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00

Kdo neodevzdal přihlášku k bezhotovostní platbě - inkasu (noví strávníci) a komu neprošlo inkaso uhradí měsíc prosinec v hotovosti! Přihlášky si můžete vytisknout na internetu a odevzdat ve ŠJ.

https://www.zsnovabela.cz/onas/skolni-jidelna/


Úřední hodiny vedoucí ŠJ: 

Úterý + Čtvrtek: 8,00 – 11,00