Mgr. Vladimír Krčmanský / 737 669 631

 

Činnost výchovného poradce spočívá v tom, že:
 

  • - zprostředkovává styk s Pedagogicko psychologickou poradnou
  • - spolupracuje s preventistou sociálně patologických jevů a koordinátorem preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
  • - poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na osmiletém gymnáziu
  • - koordinuje péči o integrované žáky
  • - pečuje o děti s vývojovými poruchami
  • - pomáhá nadaným a talentovaným žákům