Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, jehož správcem je statutární město Ostrava obdržela škola účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt žáků konaný v období od 1. 11. 2022 do 30. 4. 2023.Pobytu se zúčastnilo 50 žáků 2., 4. a 5. třídy ve dnech 17. až 30. dubna 2023 v Horském hotelu ČARTÁK, v lokalitě Solanec p. Soláněm. Příspěvek činil 294 912,- Kč, tj. téměř 6 000,- Kč na jednoho žáka a byl použit na ubytování, stravování a přepravu žáků do místa pobytu. 


Naše škola již požádala o poskytnutí dotace na ozdravný pobyt v příštím školním roce a těšíme se, že obdobnou akci znovu pro žáky připravíme.