Vyhlášení kandidáta z řad zákonných zástupců pro volby člena školské rady:

 

Jedinou navrženou kandidátkou je paní Kateřina Lofítková, matka žáka 2. ročníku.

Paní Kateřina se krátce představuje:

„Jsem vdaná, s mužem máme pět dětí. Všechny navštěvovaly tuto školu a nejmladší syn v současné době chodí do druhé třídy. Přibližně před rokem jsem začala pracovat jako vedoucí školní jídelny a s některými z vás se potkávám právě zde. Jsem věřící a nejsou mi lhostejné věci, které mohou mít vliv na naše děti i na dění v naší škole všeobecně.“