Ostravský projekt „Fajne školní bistro“ zavítal ve čtvrtek 19. října 2023 také do naší školy.

Cílem projektu je zatraktivnit stravování ve školních jídelnách za současného respektování předepsaných nutričních limitů i stanovených finančních prostředků.

Kolektiv novobělské školní jídelny uvítal možnost návštěvy týmu pod vedením mistra kuchaře pana Michala Adama. Spolu s ním přijeli zástupci odboru školství i Krajské hygienické stanice Ostrava. Dále ve školní kuchyni pracovaly dvě studentky ze střední školy společného stravování včetně učitelky odborného výcviku.

Od časných ranních hodin probíhal plánovaný mentoring a především společná práce na přípravě svačinek a obědů pro žáky i ostatní dospělé strávníky.

Všem zúčastněným šla práce rychle od ruky, a proto není divu, že si děti jídlo pochvalovaly.

Jako hlavní chod se podávaly zeleninové placičky okonomiyaki jako ukázka japonské kuchyně.

Kolektiv naší školní jídelny získal řadu nových zkušeností i několik doporučení, jak vybavení školní kuchyně ještě vylepšit.

Upřímně děkuji celému týmu naší jídelny: vedoucí školní jídelny paní Kateřině Lofítkové, kuchaři panu Stanislavu Nytrovi a paní kuchařce Renátě Adámkové. Jejich aktivní přístup k celé akci umožnil posunout kvalitu přípravy jídel zase o kousek výše.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský

1
2
3