Zaměstnanci naší školy se rozhodli zúčastnit stávky organizované Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství dne 27. 11. 2023.

Proto jsem jako ředitel školy připraven vyhlásit na tento den ředitelské volno.

Prostory školy včetně školní družiny budou celý den z organizačních důvodů uzavřeny.

Toto opatření jsem připraven vydat z toho důvodu, že počet stávkujících zaměstnanců mi

neumožňuje zajistit ani minimální standardy z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků.

Obědy žáků budou na tento den automaticky odhlášeny.

Mgr. Vladimír Krčmarský


Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o našem rozhodnutí zapojit se do plánované stávky českých škol dne 27. listopadu 2023. Toto rozhodnutí jsme učinili po pečlivém zvážení a s přesvědčením, že je to nezbytné pro zajištění kvalitního vzdělání pro naše děti.

V poslední době čelíme výzvám spojeným s plánovanými úspornými opatřeními, která mohou výrazně ovlivnit jak kvalitu, tak dostupnost vzdělávacích služeb. Tyto škrty by měly negativní dopad na mnoho aspektů školního života, včetně počtu hodin výuky, velikosti tříd, dostupnosti asistentů pedagoga a materiálního zabezpečení vzdělávání. Kromě toho nedostatečné financování může ohrozit provoz školního stravování a správy budov školy.

Účastí v této stávce chceme upozornit na velký význam adekvátního financování školství. Jde o investici do budoucnosti našich dětí a společnosti jako celku. Jsme si vědomi možných nepříjemností, které stávka může způsobit, ale věříme, že společně můžeme dosáhnout změny k lepšímu.

Provoz základní školy i školní družiny proto bude dne 27. 11. 2023 uzavřen.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Ostrava – Nová Bělá