Informace k zahájení školního roku 2023/2024

v Základní škole Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8.00 h. 

Žáci se soustředí ve svých třídách. Přijdou bez aktovek, donesou  si  pouze  přezůvky, případně převlečení do družiny.  Od  prvního  dne  se  přezouvají.  Prvňáčci si aktovky přinesou a budou čekat i s doprovodem ve školní tělocvičně.


1. třída: 1. patro, dveře č. 9
     třídní učitelka Mgr. Tereza Najbrtová
2. třída: 2. patro, dveře č. 2
     třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová
3. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
     třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová
4. třída: 2. patro, dveře č. 3
     třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková
5. třída: 1. patro, dveře č. 17
     třídní učitelka Mgr. Jana Stuchlá


Provoz školní družiny je od 4. září denně od  6.30 do 16.30 hPoplatek činí 100,- Kč za měsíc.


pondělí 4. 9. bude vyučování do 9:40 h, v úterý 5. 9. do 10:45 h, ve středu 6. 9. do 11:45 h.
I "nedružinoví" žáci mohou počkat na oběd v družině. 
Další dny již bude vyučování podle rozvrhu.

První lekce povinné plavecké výuky pro 4. třídu je již v pátek 8. září. Nezapomeňte odevzdat třídní učitelce potvrzení o zdravotní způsobilosti, souhlas rodičů ohledně saunování, případně potvrzení lékaře dětí, které budou mít výjimky ohledně plavání např. zvýšený dohled. 

Stravné za obědy, svačinky a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu, bude vybírat vedoucí školní jídelny ve dnech od úterý 29. 8. do pátku 1. 9. Přihlásit/odhlásit stravné je možné na tel. č. školní jídelny 725 460 060 den předem.  

Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel školy