Informace k zahájení školního roku 2022/2023

v Základní škole Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 h ve školní tělocvičně. Společně zde přivítáme prvňáčky a jejich rodiče, kteří pak pod vedením paní učitelky Terezy Moškořové odejdou do své třídy. Prvňáčci budou tento první den bez přezůvek.

Žáci se soustředí ve svých třídách. Přijdou bez aktovek, donesou  si  pouze  přezůvky, případně převlečení do družiny.  Od  prvního  dne  se  přezouvají. 

1. třída: 2. patro, dveře č. 2
     třídní učitelka Mgr. Tereza Moškořová
2. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
     třídní učitelka Mgr. Markéta Kvardová
3. třída: 2. patro, dveře č. 3
     třídní učitelka Mgr. Tereza Přikrylová
4. třída: 1. patro, dveře č.  17
     třídní učitelka Mgr. Jana Stuchlá
5. třída: 1. patro, dveře č. 9
     třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

Provoz školní družiny je od 1. září denně od  6.30 do 16.00 h.     
Poplatek činí 100,- Kč za měsíc.


Ve čtvrtek 1. 9. bude vyučování do 9:40 h, v pátek 2. 9. do 10:45 hodin
i "nedružinoví" žáci mohou počkat na oběd v družině. Další týden bude už vyučování podle rozvrhu.

První lekce povinné plavecké výuky pro 4. třídu je již v pátek 2. září. Nezapomeňte odevzdat třídní učitelce potvrzení o zdravotní způsobilosti, souhlas rodičů ohledně saunování, případně potvrzení lékaře dětí, které budou mít výjimky ohledně plavání např. zvýšený dohled. 

Stravné za obědy, svačinky a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu, bude vybírat J. Makarová, vedoucí školní jídelny v úterý 30. 8. od 7.00 do 12.00 hodin a ve čtvrtek 1. 9. od 7.00 do   9.00 hodin, přihlásit/odhlásit stravné je možné na tel. č. školní jídelny 725 460 060 den předem.  

Mgr. Vladimír Krčmarský
ředitel školy