Třídní schůzky se budou konat v úterý 3. 10. 2023 od 16.30 h v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelek.

 

V budově školy budou v tento den v době od 16.30 do 19.00 h probíhat také volby člena školské rady z řad zákonných zástupců.

Informace o vyhlášení těchto voleb jsou od 4. 9. 2023 rovněž na stránkách školy.

 

Sledujte proto i nadále webové stránky školy, na kterých budou zveřejněna jména kandidátů a další informace k volbám.

 

Mgr. Vladimír Krčmarský, ředitel