Výchovný poradce

Mgr. Vladimír Krčmarský

Tel: 737 669 631

 

Činnost výchovného poradce spočívá v tom, že:
 

  • zprostředkovává styk s Pedagogicko psychologickou poradnou
  • spolupracuje s preventistou sociálně patologických jevů a koordinátorem preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
  • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na osmiletém gymnáziu
  • koordinuje péči o integrované žáky
  • pečuje o děti s vývojovými poruchami
  • pomáhá nadaným a talentovaným žákům

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode