Školní jídelna

Plánovaná kapacita je 135 jídel denně. Ke stolování je k dispozici 36 míst.

V současnosti je vydáváno denně kolem: 
110 obědů v ZŠ
25 pro cizí strávníky
zajišťujeme také pitný režim pro žáky ZŠ

Vaříme jeden druh jídla doplněný zeleninovými saláty, kompoty, mléčnými výrobky, ovocem a nápoji. Zajišťujeme pitný režim pro žáky ZŠ a připravujeme také svačinky. 

Seznam pracovnic:
Jana Makarová - vedoucí školní jídelny
Hana Hostovičáková - hlavní kuchařka
Jarmila Kaločová - zaučená kuchařka

 

Jídelníček

POVOLENÍ INKASA PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

 Řád školní jídelny 

Upozornění pro zákonné zástupce žáků

Dle školského zákona 561/2004 par.119 se uskutečňuje stravování žáků pouze v době       

jejich pobytu ve škole.Podle vyhlášky 107/2005 par.4 odst.9se považuje první den   

neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole.Další dny není možné obědy

za dotovanou cenu odebírat.

Pokud dítě onemocní,první den nemoci si může rodič odnést stravu za dotovanou cenu                

v jídlonosiči ve stanovené výdejní době.Na další dny se musí strávník odhlásit,jinak mu  

bude doúčtována plná cena obědu 35,-Kč včetně mzdových (23 Kč) a režijních nákladů (12 Kč).      

V případě neodhlášených obědů vzniká strávníkovi povinnost uhradit náklady

za neodhlášené obědy v plné výši a to i tehdy, pokud je neodebere. 

Kontakt: 725 460 060

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode