Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Organizace a průběh zápisu na škole     zde  

-        Jak můžete pomoci svým dětem, Desatero pro rodiče    zde

-        Hry a cvičení vhodná pro předškoláky    zde

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

 

Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389,

příspěvková organizace

 

Rozhodnutí

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito registračními čísly:

 

1/2018           

2/2018

4/2018

5/2018

9/2018           

10/2018                                            

11/2018                                            

14/2018                                            

15/2018                                            

16/2018                                            

17/2018                                            

19/2018                                            

20/2018                                            

21/2018                                            

22/2018  

23/2018                                            

 

 

Mgr. Vladimír Krčmarský, ředitel školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 13. 6. 2018

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode