Zápis dětí k plnění povinné školní docházky bude v naší škole

                        v pondělí 4. dubna 2022            
                        od 12:00h do 18:00h

Ve škole přivítáme děti narozené ve dnech od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a také děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

S sebou přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
- vyplněný zápisový list do 1. třídy.

Pokud jsou zákonní zástupci rozhodnuti žádat o odklad, je vhodné předložit řediteli školy žádost o odklad povinné školní docházky, ke které musí být doloženo doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a dále doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.