Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • - rodný list dítěte
  • - průkaz totožnosti zákonného zástupce, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • - případná odborná či lékařská doporučení