Ve volbách člena školské rady byla dne 3. října 2023 zvolena paní Kateřina Lofítková, která získala 69 hlasů z celkového počtu 87 oprávněných voličů.

 

Nové složení šestičlenné školské rady:

 

za zřizovatele: Sylva Ondruchová, předsedkyně

                            Monika Janečková, členka

za pedagogy: Markéta Kvardová, členka

                           Lenka Havránková, členka

za zákonné zástupce nezletilých žáků: Stanislav Kanclíř, člen

                                                                                  Kateřina Lofítková, členka


 

Všem rodičům děkuji za účast a členkám volební komise děkuji za přípravu voleb a sčítání hlasů.

Vladimír Krčmarský