Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 – 2020 (tis. Kč)

 

 

 

  Rok 2019 Rok 2020
Výnosy celkem 7438 7580
příspěvek zřizovatele 898 920
provozní dotace z jiných zdrojů 6000 6100
zúčtování 403 do výnosů    
zapojení fondů do výnosů 40 40
ostatní výnosy 500 520
Náklady celkem 7438 7580
osobní náklady 5289 5376
odpisy 4 4
osobní náklady 2145 2200
 

 

Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč

 


 

  rok 2018
Výnosy celkem 7819
příspěvek zřizovatele - provozní 877
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) mzdy ŠJ 75

Příspěvek zřizovatele –

investiční příspěvek na nákup robota ŠJ
110
Příspěvek zřizovatele na ozdravný pobyt žáků 48
Dotace MŠMT na operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (377 231,- celkem) 151
provozní dotace ze SR 6000
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů (fond odměn) 40
ostatní výnosy 514
Náklady celkem 7819
osobní náklady 5970
odpisy 4
energie 368
ostatní náklady 1477

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode