Upozorňujeme na výskyt vší u žáků.

Prohlížejte proto pravidelně svým dětem vlasy a postupujte podle obecně známých hygienických pravidel a doporučení.