V úterý dne 17. května 2022 od 16.30h proběhnou v naší škole třídní schůzky.

Těšíme se na Vaši účast.