Ve školské radě při ZŠ Ostrava - Nová Bělá je členem také pan Stanislav Kanclíř, zvolený jako zákonný zástupce, otec žáka 2. třídy.

Své podněty k projednání ve školské radě mu můžete napsat na  e-mail: s.kanclir@seznam.cz