Vážení rodiče,

Na třídních schůzkách dne 25.5.2023 jste byli informováni o možnosti přihlásit své dítě do školní družiny na dny v období letních prázdnin 3.7. -  14.7.2023.

Přihlášky byly zájemcům vydány třídními učitelkami na třídních schůzkách a přihlášku je rovněž možno stáhnout na stránkách školy.

Pokud jste nedodrželi termín odevzdání do konce května (bylo sděleno na třídních schůzkách), urychleně přihlášku vyplňte a odevzdejte některé z vychovatelek v ŠD.

Z organizačních důvodů doručte přihlášku nebo ji pošlete po dětech nejpozději do pátku 9.6.2023.

Placení obědů na prázdninové dny bude z technických důvodů dne 20.6.2023 pouze hotovostně u vedoucí školní jídelny. Poplatek za školní družinu za červenec nebude.


Mgr. Vladimír Krčmarský

Dokumenty ke stažení