PŘEHLED ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pondělí

13.00 – 14.00

Matematický kroužek 2. + 3. třída, V. Krčmarský

Úterý

13.00 – 14.00

Matematický kroužek 4. + 5. třída, V. Krčmarský

13.00 – 14.00

Keramický kroužek 2. – 5. třída, J. Stuchlá, T. Najbrtová

Čtvrtek

13.00 – 14.00

Výtvarný kroužek 2. – 5. tř., přednostně pro žáky od 3. třídy, I. Peterová

 

Tréninky a hodiny organizované jinými subjekty

Úterý
a čtvrtek

14.30 – 15.30

Ostraváček

Středa

14.00 – 15.30

Baskeťáček

Čtvrtek

13.15 – 14.15

NERF


Škola dojednává možnost provozování tanečního kroužku pro žáky v naší škole.
Bližší informace poskytnou zástupci Tanečního kroužku All for Dance v nejbližších dnech a rozdají dětem letáčky.