V úterý 15.11. 2022 v 17.00 h se uskuteční slavnostní vystoupení žáků ke 150. výročí školy.
Akce proběhne v místní sportovní hale a bližší informace podají třídní učitelky.