Organizace a podmínky testování žáků zůstávají stejné jako na začátku září 2021.

Žáci 1. – 3. třídy se mohou testovat s doprovodem od 7:20 do 7:55 v tělocvičně. Pokud žáci nebudou testováni s doprovodem, odejdou do svých tříd a budou provádět samotest s třídními učitelkami.

Provoz ŠD začíná v 6:30 a žáci budou testováni při příchodu v tělocvičně.

Upozorňujeme na povinnosti rodičů bezodkladně vyzvednout ze školy děti, pokud bude jejich výsledek testu pozitivní. Nutná je tedy pohotovost na telefonu nebo jiný kontakt domluvený s třídní učitelkou.

Případné dotazy můžete řešit telefonicky na tel.: 723 775 868 – ředitel školy, V. Krčmarský.

Informace můžete najít také na stránkách MZ a MŠMT.