Služby pověřence GDPR

 
 

POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřenec ochrany osobních údajů napomáhá škole jako Správci osobních údajů být v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Proč škola potřebuje pověřence?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018 ukládá veřejným subjektům povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Při nesplnění této povinnosti hrozí správci osobních údajů pokuta až do výše 10 mil. EUR.

Činnosti DPO

Úkolem nezávislého pověřence je garantovat správnost nakládání s osobními údaji ve škole a komunikovat o této problematice s dozorovým orgánem i veřejností. Pověřenec za vás převezme veškerou starost o Ochranu osobních údajů od vstupních analýz, po navržení a implementaci vhodných opatření. Poskytování poradenství v oblasti GDPR správcům i zpracovatelům osobních údajů. Pravidelné monitorování souladu činností školy s GDPR Zvyšování povědomí, školení řídících pracovníků školy i pedagogických pracovníků. Nastavení metodik práce s osobními údaji a zajištění zákonnosti sběru údajů. Kontaktní bod pro dozorový úřad (ÚOOÚ) v záležitostech týkající se zpracování osobních údajů a hlášení incidentů.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode