Informace k zahájení školního roku 2016/2017

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 8.00 h. Žáci se soustředí ve svých třídách. Přijdou bez aktovek, donesou  si  pouze  přezůvky.  Od  prvního  dne  se  přezouvají.

1. třída: 2. patro, dveře č. 2 
třídní učitelka Mgr. Tatána Langerová

2. třída: 1. patro, dveře č. 10, vedle ředitelny
třídní učitel Mgr. et BcA. Tomáš Kováč

3. třída: 2. patro, dveře č. 3
třídní učitelka Mgr. Šárka Kosíková

4. třída: 1. patro, dveře č. 17
třídní učitelka Mgr. Ilona Peterová

5. třída: 1. patro, dveře č.  9
třídní učitelka Mgr. Marcela Trávníčková

školní družina:
herna 1, přízemí, vychovatelka Andrea Mičaníková
herna 2, přízemí, vychovatelka Markéta Javorková
herna 3, přízemí, ved. vychovatelka Dita Bogdanská

Provoz školní družiny je od 1. září denně od  6.30 do 16.00 h. Poplatek činí 100,- Kč za měsíc.

Dne 1. 9. bude vyučování do 9:40, 2. 9. do 11:40, i "nedružinoví" žáci mohou počkat na oběd v družině.
Od pondělí bude vyučování podle rozvrhu.
První lekce povinné plavecké výuky pro 3. třídu je již v pátek 2. 9.

Stravné a poplatek za školní družinu od strávníků, kteří dosud nemají zavedenou bezhotovostní platbu bude vybírat p. Makarová, vedoucí školní jídelny v úterý 30. 8. od 8.00 – 10.00 h a ve čtvrtek 1. 9. od 7.00 do 8.00 h.

Plavecká výuka pro 3. třídu

 
 

STRAVNÉ obědy + svačinky na měsíc ZÁŘÍ 2016 +poplatek za školní družinu

 
ÚTERÝ 30.08. (8,00 - 10,00)
ČTVRTEK 01.09. (7,00 - 8,00)
 
Strávníci ZŠ 7-10 let (1 oběd=21,-Kč/den )
441,- Kč + 100,-Kč ŠD = 541,- Kč
 
Strávníci ZŠ 11-14 let (1 oběd=22,-Kč/den)
462,- Kč + 100,-Kč ŠD = 562,- Kč
 
Strávníci ZŠ (1 svačinka=15,-Kč/den)= 315,-Kč
 
Přihlášky k bezhotovostní platbě si můžete vyzvednout ve ŠJ nebo vytisknout na internetu http://zsnovabela.webnode.cz/skolni-jidelna/ a odevzdávat průběžně ve ŠJ.
 
STRAVNÉ –CIZÍ STRÁVNÍCI
 
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016
 
vybírá se dne:
 
ÚTERÝ 30.08.
 
(8,00 – 10,00)
 
ČTVRTEK 01.09.
 
(7,00 – 8,00)
 
a v době výdeje
 
do jídlonosičů
 
21 obědů x 60,- Kč
 
1.260,-Kč
 
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
 
ÚTERÝ 7,00 – 10,00
 
ČTVRTEK 7,00 - 100

STRAVNÉ CIZÍ STRÁVNÍCI NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

 
ÚTERÝ 30. 08.
(8,00 – 10,00)
 
ČTVRTEK 01. 09.
(7,00 – 8,00)
 
a v době výdeje do jídlonosičů
 
21 obědů x 60,- Kč
1.260,-Kč
 
Úřední hodiny vedoucí ŠJ:
Úterý 7,00 – 10,00
Čtvrtek 7,00 – 10,00

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode